4 Matching Annotations
 1. Oct 2022
  1. Men förutom elektrifieringen nämns inget om transporter som står för en stor del av Sveriges nationella utsläpp, cirka en tredjedel. Det brukar lyftas fram som ett nyckelområde när klimatmål ska nås. – Jag är väldigt förvånad att transporter inte får ett enda ord i avtalet och närmast bestört över att det inte är ett av de sju prioriterade områden som lyftes fram, säger Mattias Goldmann, klimatexpert och en av grundarna till 2030-sekretariatet.
 2. Jul 2021
 3. Aug 2020
  1. Det ska vara straffbart att ha samröre med eller delta i en kriminell organisation, föreslår Moderaterna. – De förstör livet för många människor. Vi måste ta det på allvar, säger M-ledaren Ulf Kristersson. 

   Det här är ju superironiskt.

 4. Mar 2020
  1. Enligt Polismyndighetens riktlinjer ska en konsekvensbedömning göras innan nya polisiära verktyg införs, om de innebär en känslig personuppgiftbehandling. Någon sådan har inte gjorts för det aktuella verktyget.

   Swedish police have used Clearview AI without any 'consequence judgement' having been performed.

   In other words, Swedish police have used a facial-recognition system without being allowed to do so.

   This is a clear breach of human rights.

   Swedish police has lied about this, as reported by Dagens Nyheter.