2 Matching Annotations
  1. Sep 2019
    1. Det är ju så dumt, det är naturligtvis uttalet som han hakar upp sig på. Om man lyssnar på hennes svenska, hennes grammatik, hennes ordförråd, så är det så gott som perfekt, säger Abelin.
    2. Men kungen är min favorit. Av det man har sett och hört så verkar han vara en riktigt go gubbe