3 Matching Annotations
  1. Feb 2023
    1. Also, do you have any book recommendations for someone about to start college? 72 u/dcberman David Berman Jul 15 '19 edited Jul 15 '19 I'm with-holding. ​ ​ Poetics of Space by Gaston Bachelard Dog Soldiers by Robert Stone Anatomy of Melancholy by Robert Burton Complete Emily Dickinson
  2. Jul 2019
    1. Arne Melbergs översättning av ”Melankolins anatomi” skulle kunna liknas vid den första atlantkabeln. Plötsligt blev ett stort avstånd lätt att överbrygga.

      Vad vackert skrivet det här är.