3 Matching Annotations
  1. Oct 2017
    1. Ingen kilder til påstanden om Cicero som ophavsmand til pentagrammet

    2. Cicero var en romersk politiker og retoriker, der levede i år 106-43 fvt., og han opstillede et pentagram som model over, hvilke elementer der indgår i kommunikationen imellem mennesker.