220 Matching Annotations
 1. Mar 2022
  1. accumulated

   accumulate /əˈkjuːmjʊleɪt/ Learn to pronounce verb past tense: accumulated; past participle: accumulated gather together or acquire an increasing number or quantity of. "investigators have yet to accumulate enough evidence" Similar: gather collect assemble amass stockpile pile up heap up rack up run up scrape together store (up) hoard cumulate lay in/up garner mass increase multiply accrue snowball tot up stash (away) Opposite: dissipate gradually gather or acquire (a resulting whole). "her goal was to accumulate a huge fortune" gather; build up. "the toxin accumulated in their bodies"

  1. Angiv for hvert ord, om der er tale om et adjektiv eller et adverbium, og angiv, hvad ordet lægger sig til.
   heavy    (adj) → disincentive (sb)
   cosy    (adj) → bar (sb)
   tastefully (adv) → soulful (adj)
   soulful   (adj) → vocalists (sb)
   entirely  (adv) → else (adv)
   emotionally (adv) → vulnerable (adj)
   freely   (adv) → slagged off (vb)
   unlikely  (adj) → she (pron)
   
  2. Skriv for hvert eksempel: •  hele verballeddet •  om be er hjælpeverbum eller hovedverbum
   was raining   hjælpeverbum
   was       hovedverbum
   were enduring  hjælpeverbum
   were      hovedverbum
   
  3. Skriv for hvert eksempel, hvilken ordklasse ordet tilhører. Forklar ud fra sammenhængen, hvordan man kan se, hvilken ordklasse det er.

   Frank confirmed that here was something else entirely

   that er her en konjunktion som kan ses fordi forbinder to sætninger, en hovedsætning (’Frank confirmed’) og en ledsætning: ’here was something else entirely’. Her betyder ’that’ altså ’at’ på dansk.

   I picked my way through the Glastonbury mud that Sunday teatime

   that er her demonstrativt pronomen, der bruges til at udpege ting, og that udpeger her ’Sunday teatime’. Desuden angiver that her afstand i tid, ental, og er adjektivisk. ’That’ betyder her ’dén’ på dansk.

   I saw one of the best festival sets that I can remember

   that er her relativt pronomen, der fører tilbage til forudgående substantiver, pronominer eller hele sætninger. Her fører that tilbage til ’one of the best festival sets’ og indleder en bestemmende relativsætning.

  4. hele verballeddet.
   1. had been looking
   2. had gone
   3. had checked
   4. had been
   5. had wondered
   6. had thought
   7. had happened
   8. had existed
 2. Feb 2022
  1. had gone
  2. had existed
  3. had happened
  4. ’d thought
  5. had often wondered

   had...wondered

  6. had been
  7. had checked
  8. had been looking
  9. pronomener fra videoens lydside

   I am an invisible man

   personligt pronomen

   Mrs Dalloway said she

   personligt pronomen

   She would buy the flowers herself

   refleksivt pronomen

   You are about to begin reading

   personligt pronomen

   These three opening lines

   demonstrativt pronomen

   Each establish…

   indefinit pronomen

   Who is telling a story and from what perspective?

   interrogative pronomen

   Are some of the most important

   indefinit pronomen

   Take this fairy tale…

   demonstrativt pronomen

   Let down your hair

   possessivt pronomen

   Rapunzel unbraided her hair and slung it

   possessivt pronomen + personligt pronomen

   The prince climbed her tresses…

   possessivt pronomen

   Rapunzel is typically told like this

   demonstrativt pronomen

   This point of view is called third person

   demonstrativt pronomen

   Rapunzel’s locks plopped down at my feet

   possessivt pronomen

   I grapped on and began to climb…

   personligt pronomen

   I couldn’t untangle myself

   personligt pronomen + refleksivt pronomen

   Came off all over me, sticking to my sweat

   personligt pronomen + possessivt pronomen

   Depending on which character is the narrator

   interrogativt pronomen

  10. hvordan man danner pluskvamperfektum på engelsk

   Førdatid (pluskvamperfektum) dannes med hjælpeverbet ’to have’ i datid og kort tillægsform (perfektum participium) af hovedverbet, f.eks. ’had gone’, hvor ’had’ er ’to have’ i datid og ’gone’ er kort tillægsform af ’to go’. Det samme gælder for ’had checked’ og ’had been’, som består af ’to have’ i datid, ’had’, og kort tillægsform ’gone’ (af to go) og ’been’ (af to be).

  11. pluskvamperfektum

   Førdatid (pluskvamperfektum)

   En bøjning af verbet i tid. Førdatid benyttes til at beskrive noget, der skete inden en anden handling i fortiden.

   Eksempel: I had eaten before they invited me to dinner.

   Verbets tider | ENGRAM | Minlæring

  1. verballed fra videoens lydside

   (subjektet) + hele verballedet: grammatisk tid

   • (I) have been looking: Udvidet førnutid (perfektum)
   • (you) found: Datid (præteritum)
   • (I) do...do: Nutid (præsens)
   • (you) would...want: Datid (præteritum)
   • (I) would love: Datid (præteritum)
   • (I) guess: Nutid (præsens)
   • (I) will see: Fremtid (futurum)
   • ([I]) see: Nutid (præsens)
   • (I) do...know: Nutid (præsens)
  2. so

   adverbium

   Adverbier lægger sig til alt det adjektiver ikke gør (dvs. alle andre ordklasser end substantiver, pronominer og proprier), og de siger typisk noget om tid, sted, måde, årsag, grad.

   Her siger adverbiet so noget om graden af adjektivet many.

  3. omvendt ordstilling
  4. delighted

   adjektiv

   Adjektiver kan findes ved at indsætte "to be" foran, og de lægger sig til substantiver, pronominer og proprier.

   Her lægger adjektivet delighted sig til pronomenet We.

  5. grateful

   adjektiv

   Adjektiver kan findes ved at indsætte "to be" foran, og de lægger sig til substantiver, pronominer og proprier.

   Her lægger adjektivet grateful sig til pronomenet we.

  6. absolute

   adjektiv

   Adjektiver kan findes ved at indsætte "to be" foran, og de lægger sig til substantiver, pronominer og proprier.

   Her lægger absolute sig til substantivet gem.

  7. tender

   adjektiv

   Adjektiver kan findes ved at indsætte "to be" foran, og de lægger sig til substantiver, pronominer og proprier.

   Her lægger tender sig til substantivet relationship.

  8. overwhelmingly

   adverbium

   Adverbier lægger sig til alt det adjektiver ikke gør (dvs. alle andre ordklasser end substantiver, pronominer og proprier), og de siger typisk noget om tid, sted, måde, årsag, grad.

   Her siger overwhelmingly noget om graden af adjektivet positive. Mange adverbier dannes af adjektiv-formen + -ly, som det også er tilfældet her.

  9. show

   her er show et substantiv. Vi kan finde substantiver ved at sætte en artikel foran. Her står der endda den bestemte artikel, "the", foran -- hvor der så henvises til dette bestemte TV-show.

  10. tracks

   her er tracks et verbum. Det lægger sig til subjektet "30-minute drama" som følger "the tender but complex relationship of Marianne [...] and Connell". Vi kan finde verber ved at sætte "to" eller "I" foran, og så kan vi også se på om ordet er bøjet. Her er der fx tilføjet -s for at få kongruens med subjektet i 3. person ental.

  11. tracks og show

   Brug en engelsk og/eller engelsk-dansk ordbog

  12. adjektiv eller et adverbium
  13. grammatisk tid
  14. aktiv eller passiv.
  15. will now have

   will + have - fremtid (futurum) - aktiv

  16. has been
   • førnutid (perfektum)
   • aktiv
  17. have been purchased
   • førnutid (perfektum)
   • passiv
  18. will be seen
   • fremtid (futurum)
   • passiv
  19. has been sold
   • førnutid (perfektum)
   • passiv
  20. was produced
   • datid (præteritum)
   • passiv
  21. Did anybody go

   Omvendt ordstilling ved spørgende sætninger og do som hjælpeverbum:

   3. Særlige regler ved omskrivning med to do

  22. Is he
  23. went on Poirot
  24. has he
  25. said Poirot
  26. was a plan of the Istanbul-Calais coach
  1. was a plan of the Istanbul-Calais coach

   Her er der brugt omvendt ordstilling pga. det lange indledende adverbialled

   Ved sætninger, der indledes med stedsadverbier eller bestemte tidsadverbier

  2. has he

   Omvendt ordstilling ved spørgende sætninger

  3. Is he

   Omvendt ordstilling ved spørgende sætninger

  4. Did anybody go

   Omvendt ordstilling ved spørgsmål

  5. said Poirot

   Omvendt ordstilling ved direkte tale.

  6. went on Poirot

   Omvendt ordstilling ved direkte tale.

 3. Jan 2021
 4. Sep 2020
  1. banality of evil

   Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil is a 1963 book by political theorist Hannah Arendt.

   Arendt's subtitle famously introduced the phrase "the banality of evil". In part the phrase refers to Eichmann's deportment at the trial as the man displayed neither guilt for his actions nor hatred for those trying him, claiming he bore no responsibility because he was simply "doing his job" ("He did his ‘duty'...; he not only obeyed 'orders', he also obeyed the 'law'."p. 135).

   Wikipedia

  2. Karen

   The stereotypical name associated with rude, obnoxious and insufferable middle aged white women.

   svg

 5. Mar 2020
  1. sammensatte verballed
  2. whom
  3. This
  4. “When Does a Child Become an Adult?”, 60-second lecture, 2017
  5. hvilke dele det sammensatte verballed består af

   ⚠️ Husk at bruge grammatisk terminologi

  6. Skriv dine svar på dansk

   Husk at inddrage alle de understregede eksempler i din besvarelse

  7. who
  8. that
  9. their servants wouldn’t have let you in the door
  10. They aren’t expecting you
  11. didn’t fully appreciate the size of me
  12. and you have not been here before
  13. those
  14. Forklar kort med inddragelse af alle fem eksempler, hvad adverbier kan lægge sig til på engelsk.
  15. back

   Lægger sig til adverbiet "then"

  16. then

   Lægger sig til sætningen: "I was very young"

  17. eventually

   Lægger sig til hovedsætningen: "I came to see that chance as a form of readiness, a way of saving myself through the minds of others"

  18. only

   Lægger sig til adverbialledet "a short time before"

  19. probably

   Lægger sig til hele sætningen: "I ... would have starved to death"

  20. not

   Lægger sig til præpositionen "for"

  21. not

   Lægger sig til verballedet "did ... believe"

  22. not

   Lægger sig til verballedet "did ... make"

  23. nearly

   Lægger sig til verbet "did"

  24. there

   Lægger sig til verbet "got"

  25. when

   Lægger sig til den efterfølgende sætning: "when I got there"

  26. then

   Lægger sig til den efterfølgende sætning: "see what happened to me when I got there"

  27. far

   Lægger sig til sætningen "as I could go"

  28. dangerously

   Lægger sig til verbet "live"

  29. ever

   Lægger sig til verbet "be"

  30. first

   Lægger sig til verbet "walked"

  31. very

   Lægger sig til adjektivet "young"

 6. Aug 2018
 7. Mar 2018
  1. foran substantiver, der beskriver noget abstrakt,
  2. Ved musikinstrumenter. He plays the piano. Han spiller klaver. Ved højre/venstre i forbindelse med præpositioner. Go to the left! Gå til venstre! Ved verdenshjørner i forbindelse med præpositioner. The sun sets in the west. Solen går ned i vest. Foran substantiver, der følges af en of-konstruktion. The eye of the tiger. Tigerens øje.
  3. vokal-lyd:
  4. konsonant-lyd:
 8. Jan 2018
 9. Oct 2017
  1. Ingen kilder til påstanden om Cicero som ophavsmand til pentagrammet

  2. Cicero var en romersk politiker og retoriker, der levede i år 106-43 fvt., og han opstillede et pentagram som model over, hvilke elementer der indgår i kommunikationen imellem mennesker.
  1. You all know the truth of what I'm going to say. I think the intuition that inequality is divisive and socially corrosive has been around since before the French Revolution. What's changed is we now can look at the evidence, we can compare societies, more and less equal societies, and see what inequality does. I'm going to take you through that data and then explain why the links I'm going to be showing you exist.

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 10. Sep 2017
  1. It's a terribly untrue stereotype. My experience is that the people who work in women's health facilities where abortions are performed are so compassionate. Think about what it takes to work there daily. They have to walk through protesters and picket lines; they have to be committed to what they do. They are passionate in their convictions.I worked for 22 years for Planned Parenthood affiliates and have seen how people are dedicated to making women feel comfortable.

   Group 6

  2. There's a friend of mine, Carol Cassell, who's a leading sex education expert. She wrote a book called Swept Away and its premise is that you can justify your behavior if you were 'swept away,' but you can't justify planning to have sex. We are uncomfortable with sexuality and that's why unplanned pregnancies occur.Other countries have much lower rates of teen pregnancy and abortion even though they have as much sex as we do. We need to examine our attitudes toward sex and address them.

   Group 10

  3. The film also shows a disassociation of the person from the sexual behavior. The characters are detached from what happened. My guess is that it has more to do with our culture's inability to deal with sexuality. They couldn't have told the story if it had been a more complex situation.Similarly, the parents were also detached from the situation and their comments about Juno's pregnancy were disengaged from reality.

   Group 9

  4. I'd like to to talk to her about it. She may have been edited and her screenplay changed, but her own words indicate she hadn't necessarily thought through what the impact of her words would be.In this film, the storyline had to be that Juno had sex once and that it wasn't an ongoing relationship. The problem is that this isn't a common situation. Though this does happen, in truth most young people ease into sexual relationships over time and it puts them at risk of pregnancy.

   Group 8

  5. It would be amusing if it weren't so distressing that a woman whose profession has been in the sex trade would express this in her writing. I have two thoughts about this:The first is "Good for her that she has the talent to write a commercially successful film."The second is that we all have social responsibility for what we communicate through our words. And as a former stripper, of all people she should understand our society's retrograde attitudes toward women and sex.

   Group 7

  6. As the former President of Planned Parenthood Federation of America, Gloria Feldt has fought for many years on the front lines of choice. She was a teen mother at sixteen, and later returned to school to earn a degree and work on behalf of women's reproductive rights.

   Group 5

  7. They're also very judgmental of their friends who become pregnant. Many see Juno as heroic for carrying out of her pregnancy. The real issues surrounding pregnancy isn't discussed in the film Knocked Up either. In Hollywood it's verboten.

   Group 4

  8. I've been astonished how many older teens and women in their twenties thought the film was wonderful. Some of the messages that are so negative went right over their heads. They grow up today in a different context. They've never lived in a country without choice. They don't know that before abortion was legalized, unintended pregnancy was essentially the end of your life as you have known it, regardless of the option you choose.

   Group 3

  9. An adolescent girl doesn't have a lot of power, but one of the ways that she can demonstrate her power is through her sexuality. The power of her sexuality is one of the few things she holds over the adults in her life. Whatever her needs are, the use of sexuality and becoming pregnant is still the same - it hasn't changed since the 50s.

   Group 2

  10. The dialogue is adorable - snappy, smart, funny, captivating - and who wouldn't enjoy that? But I was Juno once - that sixteen year old pregnant girl, and life isn't like that at all. It delivers messages to young women that arent' realistic. Juno is an adorable fantasy - I think that when you're 16 years old you don't understand that, but when you're 50 years old you do.

   Group 1

 11. Mar 2017
  1. Lav tekstreferencer undervejsuden brug af citater.

   Dette burde fjernes

  1. Half-devil and half-child

   metaphors

  2. Watch Sloth and heathen Folly

   personifications

  3. To veil the threat of terror

   metaphor

  4. wait

   act as a waiter or waitress, serving food and drink

  5. exile

   metaphor

  6. And bid the sickness cease;

   personification

  7. Fill full the mouth of Famine

   personification

  8. Egyptian night

   metaphor

  9. humourvb lokke med smiger

   comply with the wishes of (someone) in order to keep them content, however unreasonable such wishes might be.

  10. humour

   comply with the wishes of (someone) in order to keep them content, however unreasonable such wishes might be.

  11. The White Man's Burden

   metaphor

  1. The broader your claim is, the more evidence you will need to convince readers that your position is right.
  2. There are several reasons this statement is too broad to argue. First, what is included in the category "drugs"? Is the author talking about illegal drug use, recreational drug use (which might include alcohol and cigarettes), or all uses of medication in general? Second, in what ways are drugs detrimental? Is drug use causing deaths (and is the author equating deaths from overdoses and deaths from drug related violence)? Is drug use changing the moral climate or causing the economy to decline? Finally, what does the author mean by "society"? Is the author referring only to America or to the global population? Does the author make any distinction between the effects on children and adults? There are just too many questions that the claim leaves open. The author could not cover all of the topics listed above, yet the generality of the claim leaves all of these possibilities open to debate.

   Question for this paragraph

  3. Types of claims

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

   123

 12. Nov 2016
  1. if, unless, when, whether, provided, providing, supposing 

   Expressing conditions

  2. firstly, secondly... finally, first of all, in the first place, for one thing, for another, next, lastly

   Sequencing ideas

  1. Forms, rubrics, charts and graphs are useful in these situations to objectively document personal traits with the goal of improving performance in current and future projects.
  2. Structured methods of collaboration encourage introspection of behavior and communication.[5] These methods specifically aim to increase the success of teams as they engage in collaborative problem solving
 13. Oct 2016
  1. only when our arms are sufficient beyond doubt can we be certain beyond doubt

   Epitrophe

  2. that both sides begin anew the quest for peace, before the dark powers of destruction unleashed by science engulf all humanity in planned or accidental self-destruction. 

   Logos

  3. symbolizing an end as well as a beginning--signifying renewal as well as change

   Antithesis

  4. Let us never negotiate out of fear. But let us never fear to negotiate

   Chiasmus

  5. ask not what your country can do for you--ask what you can do for your country. 

   Chiasmus

   The elements of simple chiasmus are often labelled in the form A B B A, where the letters correspond to grammar, words, or meaning

  6. In your hands, my fellow citizens, more than mine, will rest the final success or failure of our course.

   Logos (causality)

  7. If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich.

   Logos (causality)

 14. Apr 2016
  1. drowning

   Repetition

  2. As under a green sea

   Simile

  3. Obscene as cancer, bitter as the cud Of vile, incurable sores on innocent tongues,

   Similes

  4. like a devil’s sick of sin;

   Simile

  5. flound’ring

   flounder /ˈflaʊndə/

   verb<br> gerund or present participle: floundering

   struggle or stagger clumsily in mud or water. "he was floundering about in the shallow offshore waters"

  6. writhing

   writhe /rʌɪð/

   verb<br> gerund or present participle: writhing

   make twisting, squirming movements or contortions of the body. "he writhed in agony on the ground"

  7. like a man in fire or lime

   Simile

  8. trudge

   Word choice

  9. sludge

   Word choice

  10. An ecstasy of fumbling

   Word choice

  11. Five-Nines

   The 15 cm schwere Feldhaubitze 1902 was a German heavy field howitzer cannon introduced in 1903 and served in World War I.

  12. coughing like hags

   Simile

  13. like old beggars under sacks,

   Simile

  1. Løsningsforslag

   Nogle faldgruber, I overså? Jeg overså selv nr. 1 :)

  2. Tekst 1 er skrevet i et relativt uformelt formalitetsniveau, der fx er præget af sammentrækninger (it’s) og direkte tiltale (you). Syntaksen er ikke helt simpel. Der er relativt lange sætninger og også infinitte ledsætninger med brug af ing-form, fx ”before ducking through Central Park to the Metropolitan Museum of Art for the current Japanese art exhibition.” Stillejet er således ikke helt lavt

   Læg mærke til at sprogets formalitets- og stilniveau er to separate egenskaber (som her, hvor sproget er uformelt, men skrevet i høj stil).

  3. Øvelse Del B - Grammatisk fokusområde

   I denne øvelse skal der kommenteres på det grammatiske fokusområde - ikke findes fejl.

  1. isn’t that (3)

   Demonstrativt pronomen: peger tilbage til noget fra en tidligere sætning

  2. they knew that (4) they could sit their child in front of a Disney video

   Konjunktion: forbinder ledsætningen "they knew" med den definerende relativsætningen "they could sit their child in front of a Disney video"

  3. three main issues that (5)

   Relativt pronomen: henviser til "three main issues"

  4. advertisement that (1) promised us

   Relativt pronomen: henviser til "a stunning Superbowl advertisement"

  5. that (2), “1984 won’t be like 1984”

   Konjunktion: forbinder ledsætningen "that promised us" med hovedsætningen "1984 won’t be like 1984"

  6. overcame

   præteritum

  7. had underlined

   pluskvamperfektum

  8. ’d been assigned

   had been assigned<br> passiv pluskvamperfektum

  9. found

   præteritum

  10. Nick Bilton, “Steve Jobs Was a Low-Tech Parent”, 2014

   Pronominer: your, I (4), they, it, he, me, we, our

   Substantiver: kids, subject, company’s, tablet, shelves, technology, home, gasp, silence, household, nerd’s, paradise, walls, touch screens, dining table, tiles, guests, chocolates, pillow

  11. Larry Rosen, “How Much Technology Should You Let Your Child Use?”, 2013

   Pronominer: Our, you (2), your

   Substantiver: brains, mechanism, daydreaming, mind wandering, behaviors, decisions, neuroscientists, mind, types, experiences

 15. Mar 2016
  1.    So long as men can breathe or eyes can see,    So long lives this, and this gives life to thee.

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  2. But thy eternal summer shall not fade,

   Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  3. But thy eternal summer shall not fade,

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  4. But thy eternal summer shall not fade,

   Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

  5. But thy eternal summer shall not fade,

   Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  6. dimm'd

   ipsum

  7. complexion

   lorem

  8. Shall I compare thee to a summer’s day?

   Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

  9. Shall I compare thee to a summer’s day?

   Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  10. Shall I compare thee to a summer’s day?

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  11. Shall I compare thee to a summer’s day?

   Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

  12. Shall I compare thee to a summer’s day?

   Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  13. Shall I compare thee to a summer’s day?

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  1. “That was a fine way to look at it,” the cook said. “Didn’t Jack Johnson knock him out though?” “It was a trick,” Peroxide said. “That big dinge took him by surprise. He’d just knocked Jack Johnson down, the big black bastard. That nigger beat him by a fluke”