3 Matching Annotations
  1. Sep 2018
    1. Tại Việt Nam, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) coi ô nhiễm không khí là một trong những nguyên nhân gây ra gánh nặng bệnh tật và tử vong hàng đầu. Có khoảng 6/10 bệnh có tỷ lệ chết cao nhất tại Việt Nam là những bệnh liên quan đến không khí.
      
    2. Tuy nhiên, việc sử dụng khẩu trang chỉ là một giải pháp tình thế. Theo TS Hoàng Dương Tùng, để hạn chế ô nhiễm bụi PM2.5 cần hướng tới giải quyết tận gốc. Nguyên nhân gây ra ô nhiễm bụi mịn PM2.5 được xác định từ các nguồn sản xuất, giao thông, xây dựng, sinh hoạt... Trong đó bốn ngành gồm sắt thép, nhiệt điện, xi măng, hóa chất đã gây ra 80% lượng ô nhiễm từ các nguồn ô nhiễm điểm.