1 Matching Annotations
  1. Jan 2019
    1. TGG is een theorie die weloverwogen gedrag voorspelt, omdat gedrag kan worden gepland.

      Die planning wordt niet gestuurd door kennis maar vooral door overtuigingen (beliefs). Kennis leidt niet tot beter (verstandiger, adequater) gedrag (bron)

      "Als mensen beter of anders geïnformeerd worden, zullen ze hun werk beter of anders doen. Daar is geen bewijs voor." Dus 'being informed' is niet de opmaat naar 'informed decisions'. Toch heeft informatisering wel degelijk invloed gehad op hoe mensen hun werk doen (Cooper).