4 Matching Annotations
 1. Sep 2022
  1. Kem tẩy đa năng Selsil PAK là một loại chất tẩy rửa loại bỏ dầu mỡ, bụi bẩn, rỉ sét trên nhiều bề mặt bếp, lavabo, khay nướng, lò nướng, gạch, thủy tinh.
 2. May 2020
 3. Mar 2020
  1. Figure 7: One-phase experiment

   I use this security notion for DHKEM

  2. We then considerthe same question for key-encapsulation mechanisms (KEMs)and show that in this case the fournotionsareall equivalent.