1 Matching Annotations
  1. Oct 2022
    1. Artykuł przedstawia wnioski z badań poświęconych zastosowaniu haseł przedmiotowych i słowników kontrolowanych w katalogach bibliotecznych. Badania wykazują, że zastosowanie ich jest zasadne i potrzebne.