1 Matching Annotations
  1. Nov 2017
    1. Kontrollü navigasyon

      Bu kavram ilk defa bu yazıda kullanıldı. Web içeriği ile sosyal medyada paylaşılan içeriklerin görüntüleme davranışını açıklayan bir kavram.