1 Matching Annotations
  1. Sep 2020
    1. On and on it goes, until the perceived cost of not being on Facebook is higher than the perceived downsides of joining the platform.

      De kosten om niet op Facebook te zijn, zijn hoger dan de nadelen van het lid worden van het platform. Die zin moet ik nog een paar keer op me in laten werken. Ik zie het nog niet voor me.