5 Matching Annotations
 1. Jun 2022
  1. that

   that kan bruges her, fordi pronomenet indgår i en definerende relativsætning (kommaet før relativsætningen skyldes blot et indskud, så relativsætningen er altså ikke parentetisk).

  2. which

   which er brugt, fordi det relative pronomen ikke viser tilbage til en person. Det viser nemlig tilbage til at-home testing kits.

  3. that

   that kan bruges her, fordi pronomenet indgår i en definerende relativsætning.

  4. who

   who er brugt, fordi det relative pronomen viser tilbage til personer.

  5. who

   who er brugt, fordi det relative pronomen viser tilbage til personer. Helt præcist viser det tilbage til those, og those (som er et demonstrativt pronomen) henviser til mennesker i teksten.