27 Matching Annotations
 1. Jun 2022
  1. Fem eksempler på relative pronomener er understreget. Forklar kort for hvert eksempel, hvorfor det pågældende relative pronomen er valgt.
  2. that

   that kan bruges her, fordi pronomenet indgår i en definerende relativsætning (kommaet før relativsætningen skyldes blot et indskud, så relativsætningen er altså ikke parentetisk).

  3. which

   which er brugt, fordi det relative pronomen ikke viser tilbage til en person. Det viser nemlig tilbage til at-home testing kits.

  4. that

   that kan bruges her, fordi pronomenet indgår i en definerende relativsætning.

  5. who

   who er brugt, fordi det relative pronomen viser tilbage til personer.

  6. who

   who er brugt, fordi det relative pronomen viser tilbage til personer. Helt præcist viser det tilbage til those, og those (som er et demonstrativt pronomen) henviser til mennesker i teksten.

  7. Ordene sample og samples er understreget. Forklar kort ud fra sammenhængen den grammatiske og betydningsmæssige forskel på de to ord.
  8. Syv verballed er understreget. Skriv for hvert verballed, om det er singularis eller pluralis, og forklar ud fra sammenhængen, hvorfor verballeddet er bøjet i enten singularis eller pluralis.
  9. has to increase

   Singularis: Hænger sammen med subjektet the number of daily tests. Selvom subjektet indeholder ord i pluralis, så er kernen i subjektet number, som er singularis.

  10. is gaining

   Singularis: Verballedet hænger sammen med testing capacity in the U.S., som er singularis.

  11. require

   Pluralis: Verballedet hænger sammen med subjektet which, som fører tilbage til testing kits, der er pluralis.

  12. is

   Singularis: Hænger sammen med subjektet Boosting the testing volume, som er singularis.

  13. tests

   Singularis: Hænger sammen med who, som fører tilbage til someone. Pronomener, som ender på -body/-one/-thing, er altid singularis.

  14. reopen

   Pluralis: Verballedet hænger sammen med et subjekt i pluralis, gyms and restaurants.

  15. are considered

   Pluralis: Verballeddet hænger sammen med who, som fører tilbage til peoplePeople er altid pluralis.

  16. samples

   samples fungerer som et substantiv i betydningen "(medicinske) prøver". Det kan vi se på placeringen i sætningen, hvor det er tydeligt, at der er tale om noget, som skal leveres (hvilket peger på en ting, og dermed et substantiv). Vi kan også se det på bøjningen i pluralis (flertal).

  17. sample

   sample fungerer som et verbum i betydningen "at samle/udvinde testmateriale". Vi kan blandt andet se, at det er et verbum, pga. infintiv-markøren to foran. Vi kan også se det i betydningen, fordi det beskriver en handling, som læger eller patienter kan have brug for at udføre.

  18. Forklar kort med inddragelse af alle eksemplerne den grammatiske forskel på ligefrem og omvendt ordstilling.

   Engelsk har som udgangspunkt ligefrem ordstilling, hvor subjektet kommer før verballeddet. Det ser vi i flere af tekstens sætninger, fx "...one will soon burn people..." (l. 1), "He begins by scanning the rich history of European book-burning..." (l. 3), samt "The New York Times, for one, was rather thrilled in 1933..." (l. 5-6). Alle disse sætninger starter med et subjekt (onehe og The New York Times) og først derefter kommer verballeddet (will burnbegins og was).

   Omvendt ordstilling bruges kun i særlige tilfælde. Fx bruges omvendt ordstilling ofte efter et nægtende adverbialled som never, hvilket vi ser et eksempel på i "Never before have the young men had so good a right to clean up the debris of the past" (l. 6-7). Her står hjælpeverbet have nemlig foran subjektet the young men

   Omvendt ordstilling kan også bruges i sætninger, som begynder med et adverbium og har et kort verbum og et langt subjekt, hvilket fx ses i "Then begins the main event..." (l. 5). hvor verballeddet begins kommer før subjektet the main event

   Endelig er det typisk frivilligt, om man vil bruge ligefrem eller omvendt ordstilling i sætninger, som angiver, hvem der står bag et direkte citat. Derfor ser vi også omvendt ordstilling i "'Where one burns books,' wrote Heinrich Heine" (l. 1), fordi verballeddet wrote står foran subjektet Heinrich Heine.

  19. Find og skriv fra teksten: •  tre eksempler på ligefrem ordstilling •  tre eksempler på omvendt ordstilling Marker for hvert eksempel hele subjektet og hele verballeddet.

   “Where one[S] burns[V] books,” wrote[V] Heinrich Heine[S], “one[S] will[V-] soon burn[-V] people.”

   So when the Nazis[S] began[V] organising public bonfires of books in 1933, everyone[S] knew[V] what it[S] would lead[V] to, right?

   Not exactly, says[V] Fishburn[S].

   He[S] begins[V] by scanning the rich history of European book-burning, as well as the pyromania of doubting authors [...]

   Then begins[V] the main event[S], an examination of book-burning in Hitler’s Germany.

   The New York Times[S], for one, was[V] rather thrilled in 1933:

   “Never before have[V-] the young men[S] had[-V] so good a right to clean up the debris of the past.” [...]

   The burning of books[S], Fishburn[S] concludes[V], is[V] not a very practical method of censorship,

   but it[S] continues[V] to this day because it[S] is[V] so powerful as a symbol: “a cross between legislation and advertising”.

  20. Find og skriv ti forskellige verballed fra lydfilen. Skriv for hvert eksempel hele verballeddet. Skriv for hvert af de ti verballed, hvilken grammatisk tid det er.

   Udvidet nutid/præsens <br /> 6) I am trying to be truthful

   Fremtid/futurum <br /> 4) It will blind you with tears <br /> 5) It will make your reflection <br /> 8) Its fierce kiss will stay on your lips <br /> 14) Its scent will cling to your fingers

   Nutid/præsens <br /> 1) I give you an onion <br /> 2) It is a moon wrapped in brown paper <br /> 3) It promises light <br /> 7) I give you an onion <br /> 9) as we are <br /> 10) for as long as we are <br /> 11) Take it <br /> 12) Its platinum loops shrink to a wedding ring <br /> 13) if you like

 2. Dec 2020
 3. Nov 2020
  1. I grew up in Flatbush1and graduated from James Madison High School. Jane was raised in Flatbush and Bed-Stuy2, and graduated from St. Savior’s High School a few miles away from here. In 10 1959, I attended Brooklyn College for a year–a year which had a major impact in my life. Thank you, Brooklyn College. After that year I left for the University of Chicago, where I eventually graduated. My mom had died the previous year and I felt it was time to leave the neighborhood and see what the rest of the world looked like

   Ethos: Explicit ethos (trustworthiness & competency)

  2. Let me begin by congratulating the graduating class of 2017. Today is an important day in your lives, something that you’ve worked hard to attain, and I want to wish all of you the very best of luck in your future endeavors. May you all live healthy and happy lives, doing the work you enjoy and surrounded in love by family and friends.Let me thank president Michelle Anderson, Nicole Haas, 5 the Brooklyn College Administration, faculty and staff and all of you for inviting my wife, Jane, and me back to Brooklyn, where we were both born and raised. I am greatly appreciative of the honorary degree which you bestow on me today.

   Ethos: Establishing goodwill

  3. Demagogues

   demagogue /ˈdɛməɡɒɡ/ noun plural noun: demagogues a political leader who seeks support by appealing to the desires and prejudices of ordinary people rather than by using rational argument. "a gifted demagogue with particular skill in manipulating the press"