7 Matching Annotations
 1. Jun 2022
  1. has to increase

   Singularis: Hænger sammen med subjektet the number of daily tests. Selvom subjektet indeholder ord i pluralis, så er kernen i subjektet number, som er singularis.

  2. is gaining

   Singularis: Verballedet hænger sammen med testing capacity in the U.S., som er singularis.

  3. require

   Pluralis: Verballedet hænger sammen med subjektet which, som fører tilbage til testing kits, der er pluralis.

  4. is

   Singularis: Hænger sammen med subjektet Boosting the testing volume, som er singularis.

  5. tests

   Singularis: Hænger sammen med who, som fører tilbage til someone. Pronomener, som ender på -body/-one/-thing, er altid singularis.

  6. reopen

   Pluralis: Verballedet hænger sammen med et subjekt i pluralis, gyms and restaurants.

  7. are considered

   Pluralis: Verballeddet hænger sammen med who, som fører tilbage til peoplePeople er altid pluralis.