2 Matching Annotations
 1. Jun 2022
  1. samples

   samples fungerer som et substantiv i betydningen "(medicinske) prøver". Det kan vi se på placeringen i sætningen, hvor det er tydeligt, at der er tale om noget, som skal leveres (hvilket peger på en ting, og dermed et substantiv). Vi kan også se det på bøjningen i pluralis (flertal).

  2. sample

   sample fungerer som et verbum i betydningen "at samle/udvinde testmateriale". Vi kan blandt andet se, at det er et verbum, pga. infintiv-markøren to foran. Vi kan også se det i betydningen, fordi det beskriver en handling, som læger eller patienter kan have brug for at udføre.