4 Matching Annotations
 1. Apr 2023
  1. E) model = skl.LinearRegression().fit(x, y)

   O LinearRegression() é usado para modelar a relação entre as variáveis de entrada e a variável de saída, e para fazer previsões sobre a saída em novos valores de entrada. O fit() encontra os parâmetros do modelo que melhor se ajustam aos dados de treinamento.

 2. Oct 2020
  1. Sprawdźmy który rodzaj modelu daje najlepszą skuteczność: Python sns.boxplot(data=models_df, x='score', y='model') 1 sns.boxplot(data=models_df, x='score', y='model')

   After comparing the pipelined ML models, we can easily display a comparison boxplot.

   Well working ML models: 1) XGBoost 2) LightGBM 3) CatBoost.

  2. Przy tych danych wygląda, że właściwie nie ma większej różnicy (nie bijemy się tutaj o 0.01 punktu procentowego poprawy accuracy modelu). Może więc czas treningu jest istotny? Python sns.boxplot(data=models_df, x='time_elapsed', y='model') 1 sns.boxplot(data=models_df, x='time_elapsed', y='model')

   Training time of some popular ML models. After considering the performance, it's worth using XGBoost and LightGBM.

  3. Teraz w zagnieżdżonych pętlach możemy sprawdzić każdy z każdym podmieniając klasyfikatory i transformatory (cała pętla trochę się kręci):

   Example (below) of when creating pipelines with scikit-learn makes sense. Basically, it's convenient to use it while comparing multiple models in a loop