1 Matching Annotations
  1. Sep 2018
    1. Peruanske byer er ifølge FN blant de minst ulike i Latin-Amerika. Her har uformell byvekst spilt en helt annen rolle, noe som er dokumentert i doktorgradsavhandlingen til den nederlandske geografen Michaela Hordijk. Helt siden 1950-tallet har et stort antall peruanere fra Andesfjellene okkupert land i utkanten av de store byene. Hovedstaden Lima hadde litt over en halv million innbyggere i 1940, og nærmer seg 8 millioner i dag. De såkalte «landinvasjonene» har delvis blitt oppmuntret av ulike regjeringer gjennom historien. Myndighetene sikret seg også at de nye bysamfunnene var relativt velorganiserte, ved kun å forhandle med organiserte nabolagsforeninger. Gjennom en gradvis innføring av lovgivning og tjenestetilbud tilpasset disse samfunnene, ble de gjennom noen tiår til urbane nabolag med sin rettmessige plass i byen.