4 Matching Annotations
 1. Oct 2023
 2. Jul 2022
 3. Oct 2018
 4. allred720fa18.commons.gc.cuny.edu allred720fa18.commons.gc.cuny.edu
  1. for Lima, her destined port.

   Map of Lima, cir. 1750

   Lima was "founded)" by Spanish conquistador Francisco Pizarro, who assassinated the Inca ruler Atahualpa in his effort to claim Peru for the Spanish crown.

   As the seat of the Viceroyalty of Peru, Lima was also the center of the brutal Peruvian Inquisition, which ended for good in 1820.

   Painting of a victim of the Inquisition paraded through streets by afro-Peruvian painter Acuarela de Pancho Fierro (1807-1879).

 5. Sep 2018
  1. Peruanske byer er ifølge FN blant de minst ulike i Latin-Amerika. Her har uformell byvekst spilt en helt annen rolle, noe som er dokumentert i doktorgradsavhandlingen til den nederlandske geografen Michaela Hordijk. Helt siden 1950-tallet har et stort antall peruanere fra Andesfjellene okkupert land i utkanten av de store byene. Hovedstaden Lima hadde litt over en halv million innbyggere i 1940, og nærmer seg 8 millioner i dag. De såkalte «landinvasjonene» har delvis blitt oppmuntret av ulike regjeringer gjennom historien. Myndighetene sikret seg også at de nye bysamfunnene var relativt velorganiserte, ved kun å forhandle med organiserte nabolagsforeninger. Gjennom en gradvis innføring av lovgivning og tjenestetilbud tilpasset disse samfunnene, ble de gjennom noen tiår til urbane nabolag med sin rettmessige plass i byen.