1 Matching Annotations
  1. Jan 2016
    1. Nejlepším z mnoha různých argumentů je pro něj prostá úvaha, že je nepravděpodobné, aby tak složitá struktura jako svět vznikla prostě náhodou.

      Složitá je ta část vesmíru, ve které žijeme. Je pochopitelné, že žijeme ve složité části vesmíru, protože jsme sami složitými strukturami. Zdá se ovšem, že ostatní části vesmíru jsou přinejmenším v průměru mnohem jednodušší. Vesmír je veliký a vzhledem k jeho velikosti a jeho (jednoduchým) zákonům se mi zdá naopak spíše nepravděpodobné, aby tak složitá struktura jako člověk prostou náhodou nevznikla.

      Je ale zajímavé, že existuje vesmír, jehož přírodní zákony (ač jednoduché) umožňují existenci tak složitých struktur, jako jsou lidé. Zajímavá je tedy nikoliv složitost struktury (našeho) světa, ale existence přírodních zákonů, které umožňují (s velkou pravděpodobností) existenci takto složité struktury.