153 Matching Annotations
 1. Jul 2019
 2. Jun 2019
 3. May 2019
  1. Moc emocí, málo informací a argumentů.

  2. Vyber si niečo, za čím sa budeš hnať, až dokým ťa nezradí vlastné telo.

   Myslím, že tento postoj je zároveň součástí ideologie autora tohoto textu.

  3. Ľudí, ktorí chápu že spôsob, akým funguje naša spoločnosť, je chorý! Ľudí, ktorí vidia riešenia, nie problémy! Ľudí, ktorí kladú zaujímavé otázky a majú zaujímavé odpovede! Ľudí, ktorí sa neboja povedať svoj názor v spoločnosti, ktorá nové názory odsudzuje, no zároveň je na nich závislá!!!

   Apel na emoce

  4. si môžeme písať čo chceme

   Tohle mi připomíná manipulativní heslo Parlamentních listů:

   Nikdo nám nediktuje, o čem smíme psát.

   Kritická analýza: Jeden svět na školách

  5. Nikto nás nevlastní.

   Zatím se mi zdá, že qTube vlastní níže podepsaný autor tohoto textu.

  6. Epidémia depresie, ktorú zažívajú “rozvinuté štáty” je spôsobená nezdravým spôsobom myslenia a inherentne nesprávnymi konceptami, ktoré považujeme za pravdivé.

   Chybí zdroje.

  7. Ak nás za našu kontroverziu a excentrické vystupovanie odsúdite, je to v poriadku. Je to spôsob, ktorým filtrujeme tých správnych ľudí.

   Co když vás odsoudím za manipulativní rétoriku?

  1. HP Color LaserJet 6040 MFP

   Color LaserJet cm6040 MFP

   Viz screenshot v bodu 6 níže.

  2. System -> Správa -> Tisk

   Ubuntu 18: Settings -> Devices -> Printers -> Additional Printer Settings...

   Zdroj: Ask Ubuntu

  3. Server -> Nová -> Tiskárna

   Ubuntu 18: Add

 4. Apr 2019
  1. Of course, it’s okay for them to fly – Emma Thompson jetted first-class from LA to London to lecture us plebs about all our eco-destructive holidaymaking.

   This reminds me of the numerous shots of Al Gore at an airport or on an airplane in the 2006 environmentalist film An Inconvenient Truth.

  1. a property of a person that is true for Andrew but not for Betty

   Such property is implicit: = @ andrew

  2. thf(heated_coffee_mix,axiom, ! [S: syrup] : ( ( heated_mix @ coffee @ S ) = coffee ) ).

   A heated mixture of coffee and any syrup is still coffee.

  3. thf(hot_mixture,axiom, ! [B: beverage,S: syrup] : ( hot @ ( heated_mix @ B @ S ) ) ).

   A heated mixture is hot!

  4. thf(heated_mix_type,type,heated_mix: beverage > syrup > beverage).

   A heated mix is the application of heat to the mixture of a beverage with a syrup.

  5. thf(heated_mix,axiom, heated_mix = ( ^ [B: beverage,S :syrup] : ( heat @ ( mix @ B @ S ))) ).

   A heated mix is the application of heat to the mixture of a beverage with a syrup.

  6. thf(mix_type,type,mix: beverage > syrup > beverage).

   A mixture of a beverage with a syrup is a beverage.

  7. thf(heat_type,type,heat: beverage > beverage ).

   A heated beverage is a beverage.

  8. thf(coffee_type,type,coffee: beverage).

   Coffee is a beverage.

 5. Mar 2019
  1. same density

   shangjingbo:

   The density in the current test cases is no more than 0.2.

  2. You can call the function solveDA(rule, da_params) multiple times

   According to songzy12, it is necessary to call the function at least once to get a score. See discussion in the forum.

  3. The edge weights are all 1.

   There may be multiple edges between any pair of nodes.

   shangjingbo:

   I think you should accept multiple edges between the same pair of nodes.

  4. T = (actual execution time of your script) - (DA API wait time) + (only the annealing time within DA)

   sudo0124:

   "Total execution time(ms)" in the email is the time we are using for scoring that counts towards 180 sec. limit.

   -- Meaning "Total execution time(ms)" in the email is the T, and "DA API wait time" is already excluded from there.

 6. Feb 2019
  1. Each column-j cannot have any duplicate number

   Moreover, this constraint ensures that each column has at least one number of each in \(K\). The constraint ensures that each column contains each number in \(K\) exactly once.

 7. Jan 2019
  1. Část A: Vytvoření bootovacího USB

   Instrukce v této sekci jsou platné pouze pro Windows. Pokud máte Linux, následujte instrukce v jednom z následujících návodů:

  1. it is most likely that these effects come from the breathing techniques

   Why do you think so?

  2. An example of why testing should always be blinded!

   How exactly would that help in this case?

 8. Dec 2018
  1. 16. Jak vysoká bude podpora v nezaměstnanosti a jak dlouho ji mohu pobírat?

   maximální výše PvN činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházející kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o PvN.

   Zdroj: Základní poučení

   Průměrná mzda v národním hospodářství v roce 2017: 28 761 Kč

   Zdroj: Sdělení MPSV

   Maximum v roce 2018: 0,58 * 28 761 = 16 681,38 Kč

 9. Aug 2018
 10. Jul 2018
 11. May 2018
  1. You can not only apply it to classes, but also to software components and microservices.

   The principle can also be applied to source code files.

 12. Apr 2018
 13. Feb 2018
  1. you’ll need to know up front that you want your commit applied into multiple places, so that you can place it on its own branch

   More specifically, you'll need to know up front all the places you want your patch commit applied into so that you can determine where to start the patch branch from.

  2. if you can anticipate where a commit may/will be need to applied

   This is an important assumption.

   The way I understand it, cherry picking is intended to be used in case of unanticipated migration of code.

  3. its own branch

   The patch branch should start at a common ancestor of all the target branches. Since the broken code is in all the target branches, it must be in at least one of their common ancestors.

   If we don't start from a common ancestor and merge the patch into all the target branches, at least one of the target branches will get some extra change along with the patch.

 14. Jan 2018
  1. call to a function defined in a DLL file

   Is it really possible to get an "undefined variable" compilation error from a function defined in a DLL?

   First of all, the calls to the DLL are only resolved by the linker. Second, I don't think the linker analyzes the definitions of the functions at all. Third, I don't think there are any "variables" in native binary code; there are just memory addresses and registers in play.

 15. Dec 2017
  1. The PowerShell equivalent to the Unix which command is called get-command.

   Also try the command where in Windows command prompt. It does not only run in PowerShell.

 16. Nov 2017
  1. Individuals and interactions over processes and tools

   Do not give up personal interaction in favor of a tool-supported process. "Když tomu nerozumím, tak se jdu zeptat."

  1. /dev/cdrom on /mnt/cdrom type iso9660 (ro,nosuid,nodev)

   VMware Workstation Player 12:

   /dev/sr0 on /media/ubuntu/VMware Tools type iso9660 (ro,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,iocharset=utf8,mode=0400,dmode=0500,uhelper=udisks2)

  1. Go to Control Panel > Uninstall a Program > Turn Windows features on or off to turn off Hyper-V.

   This step was sufficient on my computer.

  1. exists as long as the feature is in development

   When the development of a feature takes a long time, it may be useful to continuously merge from develop into the feature branch. This has the following advantages:

   • We can use the new features introduced in develop in the feature branch.
   • We simplify the integration merge of the feature branch into develop that will happen at a later point.
  1. ignorance rather than malice

   When the author prefers to explain a phenomenon by ignorance rather than malice, he is applying Hanlon's razor.

 17. Jul 2017
  1. .

   This character should be escaped by a backslash. The complete command would then be:

   strings $PWD/bin/myapp | egrep '\.gcda$'
   
 18. Jun 2017
  1. We must ensure that precompiled headers are disabled when the code is instrumented.

   Why?

 19. May 2017
  1. Every shared library has a special name called the ``soname''. The soname has the prefix ``lib'', the name of the library, the phrase ``.so'', followed by a period and a version number that is incremented whenever the interface changes (as a special exception, the lowest-level C libraries don't start with ``lib''). A fully-qualified soname includes as a prefix the directory it's in; on a working system a fully-qualified soname is simply a symbolic link to the shared library's ``real name''.Every shared library also has a ``real name'', which is the filename containing the actual library code. The real name adds to the soname a period, a minor number, another period, and the release number. The last period and release number are optional. The minor number and release number support configuration control by letting you know exactly what version(s) of the library are installed. Note that these numbers might not be the same as the numbers used to describe the library in documentation, although that does make things easier.
 20. Mar 2017
 21. Feb 2017
  1. Ale je mi jasné, že to nejde, že bych jim to tam nakonec asi narušovala.

   Jestli bys to narušovala záleží na povaze akce. Tvá účast v mužském kruhu by, myslím, vyžadovala, aby účastníci potlačili svou tendenci považovat Tě za ženu. Mohl by to umožnit rituál (samotný mužský kruh je rituálem; třeba by to stačilo) v kombinaci s vědomým odhodláním účastníků.

 22. Nov 2016
 23. Oct 2016
  1. Very likely your Linux partitions are Ext3.

   Nowadays ext4 is used in Ubuntu.

  1. Jiří Ovčáček to obratně zdůvodnil špatným počasím při přistání v Bratislavě.

   Proč bych měl pochybovat o pravdivosti tohoto zdůvodnění?

 24. Sep 2016
  1. it’s easy to argue by induction

   It may be easy to argue by induction, but what is actually going on?

   Let's take a group of three children for a larger example: Abe, Ben and Cindy. Let's denote the situation "Abe has a clear forehead and Ben and Cindy have muddy foreheads" as [OXX], and so on.

   Before the teacher tells them anything, Abe knows that either [XXX] or [OXX] (because he sees the mud on Ben's and Cindy's foreheads). If [OXX] were the case, Ben would know that either [OXX] or [OOX]. If [OOX] were the case, Cindy would know that either [OOX] or [OOO].

   This picture demonstrates the situation.

   The teacher's announcement makes it common knowledge that [OOO] is not possible. Then if Abe supposed [OXX] and provided that Ben supposed [OOX], Cindy would be sure that [OOX] (meaning she has mud on her forehead). After the first call, she doesn't stand up so we know that if Abe supposed [OXX], in that idea Ben could no longer suppose [OOX] and would be instead sure that [OXX] (meaning he has mud on his forehead).

   This example suggests that the children don't need the general notion of common knowledge to efficiently reason whether they have muddy foreheads. It suffices to use any chain "Abe considers possible that Ben considers possible that Cindy considers possible etc.". that visits every child exactly once in an arbitrary order.

  2. the emperor is naked

   This is a reference to the short tale The Emperor's New Clothes.

  3. “would you like to come up for some intercourse?”

   Incidentally, this straightforward approach is taken by Phoebe towards Chandler in the episode 5x14 titled "The One Where Everyone Finds Out" of the TV show Friends:

   I'm really looking forward to you and me having sexual intercourse.

   As pointed out by James Miller in his video introducing the concept common knowledge, this episode contains a nice informal demonstration of the concept.

  4. such things
   • preserving the romantic fantasy
   • a face-saving way to back out later
  1. téměř pětina z 1200 oslovených rodičů obou pohlaví udala, že kdyby se měli dnes rozhodovat znovu, děti by neměli

   „Wenn ich mich heute noch einmal entscheiden könnte, würde ich keine Kinder mehr bekommen wollen.“ [19 % žen, 20 % mužů]

   Source: Regretting Parenthood

  2. téměř všichni (až na tři procenta) tvrdili, že své děti milují

   „Ich liebe mein Kind / meine Kinder.“ [96 % žen, 93 % mužů]

   Source: Regretting Parenthood

  1. Until Let’s Encrypt fixes their bullshit, the CAcert certificate stays.

   As of now (2016-09-20), xaymar.com actually does use a certificate issued by Let's Encrypt. It would be very interesting to read a follow-up article about the reasons that lead to this switch. Sadly, I haven't been able to find one.

 25. Aug 2016
  1. Visible identification marks

   travisa:

   If the applicant has a visible identification mark (such as birthmark or tattoo) please type in the information here. Otherwise, type “NONE”.

  2. Guides for filling in this form:

  1. Find approximate values for the first three iterates,x1,x2, andx3, using the seedx0= 10.

   $$x_0 = 10, x_1 = 27, x_2 = 59.13, x_3 = 72.499293$$

  2. f(x)

   $$f(x) = -\frac{3}{100} \, {\left(x - 50\right)}^{2} + 75$$

  3. What isf(40)?

   72

  4. What isf(20)?

   48

 26. Jul 2016
  1. he may move the one checker a total of eight spaces to an open point, but only if the intermediate point (either three or five spaces from the starting point) is also open

   What happens if the intermediate point is occupied by a single opponent's stone?

 27. Jun 2016
  1. fixing issues before you submit is infinitely preferable to having your solution challenged or having it fail during system testing

   Why is that? As far as I understand, when I submit an incorrect solution, I am only risking contributing a 50 point bonus to successful challengers of the solution.

  1. g++ -Wall -W -O2 -s -pipe

   https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.0.2/gcc/Option-Summary.html

   -s Remove all symbol table and relocation information from the executable.

 28. May 2016
 29. Feb 2016
  1. 490,-

   Platí se nejspíš až za druhou a každou další kartu. Jedna karta je k MůjÚčet a Konto G2.2 zdarma.

 30. Jan 2016
  1. eyebrows

   http://pierroule.com/ZappaRealBook/TheRFZBook.htm

   Songs written with one idea in mind have been known to mutate into something completely different if I hear an 'optional vocal inflection' during rehearsal. I'll hear a 'hint' of something (often a mistake) and pursue it to its most absurd extreme.

   The 'technical expression' we use in the band to describe this process is: "PUTTING THE EYEBROWS ON IT." This usually refers to vocal parts, although you can put the eyebrows on just about anything.

  1. require 'active_record/connection_adapters/postgis_adapter/railtie'

   The following worked better in my setup:

   require 'active_record/connection_adapters/postgis/railtie'
   
  1. with another instance as its receiver

   An instance can call private methods of another instance of the same class.

  1. Double or Nothing

   If you get this after you achieve your daily goal, today will not count towards the Double or Nothing streak.

  1. In desperation people reach for the sledgehammer; if their kids won't listen to them, maybe they'll listen to God.
  1. addictive but unrewarding pastimes

   Playing video games, watching porn, reading blog posts etc.

  2. life actually is short

   if you have kids.

   Can you convince someone who does not have kids that life is short?

  3. things that matter

   for the future; in the long-term view. This corresponds to optimizing overall happiness using exploration rather than exploitation. There also seems to be certain intuition tied to the concept of "mattering" though that is no easy to explain as "maximizing overall happiness".

  1. People rightly tend to be mean to those they are sure are assholes, so continued interaction between them will probably only serve to reinforce their beliefs the other is acting in bad faith.

   This reminds me of the situation of a parrot in front of a mirror. Will he fall in love with the other, or will he start hating him, ignoring the fact that he is only seeing his reflection? Once he starts acting on one of the affections, positive feedback kicks in.

  2. I want to get less wrong

   Compare with the phenomenon of (not) interrupting the university lecturer when one does not understand the lecture.

  1. Nejlepším z mnoha různých argumentů je pro něj prostá úvaha, že je nepravděpodobné, aby tak složitá struktura jako svět vznikla prostě náhodou.

   Složitá je ta část vesmíru, ve které žijeme. Je pochopitelné, že žijeme ve složité části vesmíru, protože jsme sami složitými strukturami. Zdá se ovšem, že ostatní části vesmíru jsou přinejmenším v průměru mnohem jednodušší. Vesmír je veliký a vzhledem k jeho velikosti a jeho (jednoduchým) zákonům se mi zdá naopak spíše nepravděpodobné, aby tak složitá struktura jako člověk prostou náhodou nevznikla.

   Je ale zajímavé, že existuje vesmír, jehož přírodní zákony (ač jednoduché) umožňují existenci tak složitých struktur, jako jsou lidé. Zajímavá je tedy nikoliv složitost struktury (našeho) světa, ale existence přírodních zákonů, které umožňují (s velkou pravděpodobností) existenci takto složité struktury.

  2. Tyto věci jsou podle něj až příliš ovlivněny osobní zbožností

   Teistický solipsismus? :)

  1. This criterion is not based on any specific shape of the dose-response relationship.

   I would expect that the relationship must be monotonic to support the causal hypothesis.

  2. “counterfactual” state

   An interesting introduction: Counterfactual Theories of Causation

  3. randomization to cessation is possible because a benefit is anticipated

   Has such study been performed?

  4. another group
  5. In a laboratory, scientists are able to predict, fairly confidently, the outcome in this counterfactual state by repeating an experimental pro-cedure with every important factor tightly controlled, varying only the factor of interest.
  1. Where c and e are actual occurrent events, this truth condition can be simplified somewhat.

   The condition can be simplified in the complementary case as well:

   Where c and e are two distinct non-actual events, e causally depends on c if and only if, if c were to occur e would occur.

 31. Dec 2015
  1. 7:18

   Dr. Sanjay Gupta: "Do the people here ever feel, I mean, do you ever get the impression they feel like they're being fooled, or duped, in any way?"

   Yvonne van Amerongen: "Why should they feel they are being fooled? We have a society here. Our supermarket is not a show. It's a real supermarket. [...]"

 32. Nov 2015
  1. Veselovský: "[...] se snažíte ten strach vzbuzovat, nebo to tak není?" Martin Konvička: "Proboha, já se ho snažím tlumit. [...]"

  2. Martin Konvička: "[...] potřebujeme omezit veřejné šíření a propagaci islámu, nebo islamismu, řekněme, ale ono to je jedno."

  1. a certain distance
  2. the special idea

   special [theory of] relativity

  3. the big idea

   general [theory of] relativity

  4. If the space doctor’s ideas were wrong, your phone wouldn’t be able to tell where it was.

   If all of the space boats travel at the same velocity and the same distance from the Earth's surface, the time shift of the on-board clock due to relativity would be the same. The difference between the clocks would be almost the same. How would the trouble appear?

  5. his name

   Einstein

  1. Frequency

   Frequency of the note A_x: $$f(A_x) = 440 \cdot 2^{x - 4}$$

   Inverse (octave x of the note A_x from frequency f): $$x = \log_2{\frac{f}{440}} + 4 = \log_2{f} + 4 - \log_2{440}$$

 33. Oct 2015
 34. stoned-to-death.bandcamp.com stoned-to-death.bandcamp.com
  1. poslední strom na kterej močíš
   ochutnej tu černou zem
   suchý listy lopaty na tmu
   malý děti, vlastní věk
   
   poslední strom na kterej zvracíš
   bejvalej vnitřní klid
   nemůžeš neprohrát nemůžeš nevyhnít
   tak kurva něco zkusit
   
   lehký slova v dlouhejch dnech
   nebo žádný, radši nečumět
   servaný nehty na zdech
   a čela na stolech hledaj kam dál
   
  1. údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni

   Jak by měl tento údaj vypadat?

   http://www.fakturman.cz/pdf/faktura_bez_dph.pdf

   Firma je zapsána na ŽÚ města Opavy, pod evidenčním číslem 380601-27386/00, datum vzniku živn. oprávnění 17.9.2003

   http://www.jakpodnikat.cz/faktury-doklady.php

   Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.

  1. Some asexuals have sex because they enjoy the physical and emotional connections sex can provide. And some asexuals simply enjoy the pleasurable sensation of sex with another person.

   These strike me as very good reasons to have sex also for people who do experience sexual attraction.

  1. I have the feeling we do not need to use models as complicated as some outlined in the text; we can (and finally will have to) abstract from most of the issues we can imagine. I expect that "magic" (an undisclosed heuristic, perhaps in combination with machine learning) will deal with the issues, a black box that will be considered inherently flawed and practical enough at the same time. The results from experimental ethics can help form the heuristic while the necessity for easy implementation and maintainability will limit the applications significantly.

  1. Doktor Ian Pearson ve spolupráci s britským prodejcem sexuálních pomůcek Bondara předpovídá, že do roku 2050 bude mít většina lidí sex častěji s robotem než s člověkem.

   Dá se snad ve spolupráci s prodejcem sexuálních pomůcek předpovídat méně optimisticky?

  2. za 15 let již většina lidí bude provozovat určitou formu virtuálního sexu

   Neprovozuje určitou formu virtuálního sexu většina lidí už dnes? Počítá se masturbace, resp. masturbace s pomůckami?

  1. Could it have been done in a way that respected the values that spurred Couchsurfing’s initial organic growth. Definitely.

   At the same time simply not very likely, in my opinion.

  2. flake on me

   Urban Dictionary:

   To be let down by someone after an arrangement was made. Drop of plans or change of plans at the last minute.

  3. brand new profile

   How about a "brand new fresh profile"?

 35. Sep 2015
  1. MyInterfaceImpl

   I believe that a better name would be StandardOutputMyInterface. The name of the implementation should describe the character of the implementation, which in this case is output to the standard output stream. I consider simply appending Impl to the interface name a (common) bad habit.

  1. A pokud bychom legalizovali jen marihuanu, proč nelegalizovat extázi? A pokud legalizujeme extázi, proč nelegalizovat pervitin, a proč ne kokain a heroin?
  2. dumping

   prodej za cenu nižší než v zemi výroby nebo pod výrobními náklady

   Dumpingem se nejčastěji rozumí prodej vyváženého zboží za hranicemi levněji, než v zemi výroby. Jindy se rozumí dumpingem prodej zboží za hranicemi se ztrátou (pod výrobními náklady).

   Zdroj: Wikipedie: Dumping

  1. Beyond such a point, however, lie even more significant and subtle realms of creativity, intelligence and understanding that can be approached only by persisting in the process of inquiry and risking re-entry into areas of potentially chaotic or frustrating uncertainty.

   I can't wait!

  2. A group of people invited to give their time and serious attention to a task that has no apparent goal and is not being led in any detectable direction may quickly find itself experiencing a great deal of anxiety or annoyance.

   cf. modern Socratic dialogue