40 Matching Annotations
 1. May 2019
  1. SAMPLING

   Het proces van het converteren van analoge gegevens naar digitale gegevens door middel van het nemen van een reeks proeven of metingen op identieke tijdsafstanden.

  1. REFRACTIE OF BREKING

   Breking van licht of refractie is het verschijnsel dat lichtstralen van richting veranderen als ze van het ene medium (doorzichtige stof) in het andere terechtkomen.

  1. Diffractie
  2. DIFFRACTIE OF OMBUIGING

   Afbeeldingsresultaat voor diffractie Diffractie is het afbuigen van een golf langs een ondoordringbaar obstakel. Meestal gaat het om de zijdelingse verbreding door interferentie van een golf die een opening in een ondoordringbaar scherm passeert.

  1. absorptiecoëfficiënt

   De absorptiecoëfficiënt is een maat voor de hoeveelheid geluid die door het oppervlak van een object niet wordt teruggekaatst als aandeel van de totale hoeveelheid geluid waaraan dat oppervlak is blootgesteld.

  2. 3.1 ABSORPTIE

   een soort schuim dat je aan de muren kan bevestigen. Dit absorbeert geluid.

  1. Huffman-codering

   Huffmancodering is een methode om gegevens die bestaan uit een rij van symbolen, optimaal en verliesloos te comprimeren. De codering wordt onder andere toegepast bij datacommunicatie en voor digitale afbeeldingen. Huffmancodering is vernoemd naar David Huffman, die de codering in 1952 voor het eerst beschreef.

  1. frequentiedomein

   geeft aan in welke mate een bepaalde frequentie voorkomt in het signaal en met welke fase.

  2. maskering

   Eigenschap van het menselijk gehoor. Als er een zacht geluid aanwezig is tegelijk met een hard geluid zullen we onder bepaalde omstandigheden het zachte geluid in het geheel niet meer kunnen waarnemen. De maskering is sterk afhankelijk van de frequentie gebieden van het harde en het zachte geluid. In het algemeen kan gesteld worden...

  3. datacompressie

  1. HARMONISCHEN

   Een harmonische is een frequentie die een geheel veelvoud is van de grondfrequentie. De grondfrequentie is de laagste (eigen)frequentie die een systeem van nature vertoont.