94 Matching Annotations
 1. Jun 2019
 2. May 2019
  1. OGG

   Ogg is een open standaard voor een vrij formaat dat gebruikt wordt om multimedia te omvatten. De standaard wordt niet beperkt door softwarepatenten en is ontworpen voor efficiënte streaming en bewerking. Het formaat wordt onderhouden door de Xiph.Org Foundation.

  1. geluidsdruk in het bereik van ca. 20 μPa tot 200 Pa

   Gehoorgrens 0 dB SPL Stille opnamestudio ( klassieke muziek ) 20 dB SPL Stille opnamestudio ( moderne muziek ) 30 dB SPL Huiskamer ( nacht ) afgelegen 35 dB SPL Stil auditorium 40 dB SPL Normale conversatie ( 1 meter ) 60 dB SPL Luide conversatie ( 1 meter ) 80 dB SPL Verkeerslawaai autostrade ( 10 meter ) 90 dB SPL Zware vrachtwagen 100 dB SPL Luide klassieke muziek live ( 3 meter ) 110 dB SPL Beluistering rockmuziek studio ( 3 meter ) 120 dB SPL Rockmuziek live ( versterkt op 2 meter ) 125 dB SPL Pijngrens 130 dB SPL Sirene ( 2 meter ), vliegtuig met 4 schroefmotoren 140 dB SPL .45 revolverschot ( 2 meter ) 145 dB SPL Straalvliegtuig met naverbranding 160 dB SPL

 3. Apr 2019
  1. Fourier-analyses
  2. SAMENGESTELDE GOLVEN
  3. grondtoon

   Laagste toon voortgebracht door een trillingsbron, bijvoorbeeld een muziekinstrument, stem of bromvlieg

  4. harmonischen

   Gevolgen De belangrijkste gevolgen van harmonische vervorming zijn:

   • In apparatuur ontstaat extra energieverlies. Dit leidt tot de ontwikkeling van warmte waardoor de levensduur van apparatuur (mogelijk) gereduceerd wordt;
   • De normale werking van apparaten kan verstoord raken;
   • Er kunnen trillingen ontstaan (in bijvoorbeeld transformatoren). Gevolg hiervan is dat de transformator meer hoorbaar geluid gaat produceren.
  1. transversale golven, longitudinale golven

   Het verschil tussen de twee golven uitgelegd in 1min:

   https://www.youtube.com/watch?v=amandWh_aGw

   Astemblieft

  2. longitudinale golf

   Een longitudinale golf is een golf waarin de golfbeweging plaatsvindt langs de richting waarin de energie zich verplaatst. Geluid plant zich in lucht en in andere gassen en vloeistoffen voort als een longitudinale golf.

  3. golf snelheid

   De golfsnelheid is een directe relatie tussen de golflengte λ (in m) en de frequentie f (in Hz).

   c = λ / f

  1. THEOREMA VAN NYQUIST & SHANNON

   De voorwaarde van de Nyquist-theorie: de digitale bemonsteringsfrequentie (fs) moet groter zijn dan tweemaal de maximale frequentie-inhoud (fmax) in het analoge signaal

  2. Harry Nyquist

  1. Nominaal

   Kwalitatieve variabelen, waarvan de categorieën niet in een vaste of zinvolle volgorde zijn te plaatsen, hebben een nominaal meetniveau.

  2. Het menselijk gehoor kan normaliter tussen de 20 Hz en de 20000 Hz waarnemen

   Sommige dieren hebben een lagere gehoordrempel dan de mens. Honden kunnen vooral bij hogere frequenties beter horen en vleermuizen kunnen de hoogste frequenties horen.

  3. ALGEMENE FYSISCHE EIGENSCHAPPEN VAN EEN TRILLING IN LUCHT

   dit is een filmpje die je meer uitleg heeft over wat frequentie en amplitudes doen. https://www.youtube.com/watch?v=i1DpWtE6azk

  4. infrasoon

   De term infrasoon komt van het Latijn: infra [onder] en sonus [geluid], dus "beneden het geluid".

  5. ultrasoon

   Het ultrasone geluidsgebied begint vanaf ongeveer 20.000 hertz (20 kHz) en loopt tot 800 miljoen hertz (800 MHz).

  6. amplitude.
  7. °Celsius

   Celsius is een temperatuurschaal vernoemd naar de Zweedse astronoom Anders Celsius, die deze schaal voor het eerst voorstelde in 1742. De celsiusschaal is gedefinieerd met de volgende twee ijkpunten: De temperatuur waarbij water bevriest bij een luchtdruk van 1 bar is gedefinieerd als 0°C

  1. KWADRATENWET

   Kwadratenwet is elke fysieke wet, dat een specifieke fysieke vorm is omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand tot de bron van die grootheid.

  1. Graham Bell

   Alexander Graham Bell was een Schots-Amerikaans uitvinder, autodidact en de oprichter van de telefoonmaatschappij Bell, die uitgroeide tot de American Telephone and Telegraph Company (AT&T). Bell werd geboren in Schotland, maar emigreerde naar Canada en daarvandaan naar de Verenigde Staten.

  1. 1 .1 .2    PERIODIEKE  GOLVEN

   Golf waarbij een stoorsignaal zichzelf herhaalt met gelijke tijdsintervallen op elk punt in de ruimte en met gelijke ruimte-intervallen op elk moment van de tijd

 4. Mar 2019
  1. GOLFVORMBESTANDEN ZONDER COMPRESSIE

   Het Digital Audio Workstation (DAW) Fruity loops gebruikt de FL studio song file (.flp) om golfvormbestanden op te slaan die specifiek terug moeten geopend worden met FL studio.

  1. MIDI

   Digital Audio Workstations (DAW's) zoals FL studio en Ableton maken ook gebruik van MIDI. Zo kan je een keyboard, launchpad of ander digitaal instrument koppelen aan een midi in je DAW en daar kan je dan oneindig veel geluidjes uitkiezen om af te spelen via je aangesloten instrument

  1. absorptiecoëfficiënten

   De absorptiecoëfficiënt is een maat voor de hoeveelheid geluid die door het oppervlak van een object niet wordt teruggekaatst als aandeel van de totale hoeveelheid geluid waaraan dat oppervlak is blootgesteld. https://nl.wikipedia.org/wiki/Absorptieco%C3%ABffici%C3%ABnt

 5. Feb 2019
  1. Artigo 11.–Horas extraordinarias.Cada hora de traballo que se realice sobre a duración máxima da semana ordinaria de traballo aboarase cun incremen-to que nunca será inferior ó 25% sobre o salario que corresponda a cada hora ordinaria, podendo compensarse en tempo de descanso, neste caso, cada hora de traballo equivalerá a unha hora E quince minutos de descanso, sendo a opción de cobrala ou descansala, decisión da empresa en función da carga de traballo e das previsións laborais da mesma. As horas extraordinarias realizadas e que se compensen por descanso, deberán ser compensadas dentro dos 4 meses seguintes a sua realización.A efectos do cómputo de horas extraordinarias, a xornada de cada traballador rexistrarase diariamente, e totalizarase no período fixado para o abono das retribucións, entregando copia do resumen ao traballador e o recibo correspondente.

   Incremento de 25% das horas extra, ben en tempo, ben en nómina

  2. As gratificacións extraordinarias serán tres:Nadal, xullo e setembro que se aboarán a razón de salario garantido, incrementado coa antigüidade consolidada, manutención e aloxamento no seu caso respectivo.O abono destas pagas realizarase antes do día 15 do mes correspondente a cada paga, aínda que poderán ser prorra-teadas nas doce mensualidades a elección da empresa.
 6. Sep 2018
 7. May 2018
  1. Sterlite Power manufacturer and supplier of various kinds of power cables like extra high voltage power cable, 3 core power cable and high voltage power cables. Extra high voltage power cable is used for electric power transmission at high voltage. We design and tested before power cable used in underground work.

 8. Jan 2018
  1. "We've seen how employees appreciate having an expert to speak with, someone unconnected with work or home, and that support is being provided."

   I really agree with this statement. This could act as another source because it is just a quick overview

 9. Sep 2016
 10. May 2015
  1. Remove the cloth from the screen, slowly align the protector, and place it on the screen.

   It should be emphasised to keep the cloth away and not bring it closer to the sticky side of the screen guard, or due to static electricity the small dust and cloth particles will stick on to inner side of the screen guard and spoil the screen guard.

 11. Dec 2014
  1. Quick highlights can be created with the

   Making a note. Love more, be awesome.