48 Matching Annotations
 1. Apr 2019
  1. Hoe verschilt de deeltjesbeweging voor een hoogfrequentie golf in vergelijking met een laagfrequentie golf?

   Er zijn meer "groepen" van deeltjes en ze bewegen sneller.

  2. Beschrijf de beweging van deze deeltjes voor een geluidsgolf die door de lucht beweegt.

   Ze gaan tegelijk naar elkaar toe en gelijk van elkaar weg.

  3. In termen van deeltjesbeweging, hoe zou je het verschil beschrijven tussen een hoge amplitudegolf en een lage amplitudegolf?

   De deeltjes bewegen veel sneller bij een hogere amplitude golf

  4. Hoe zou je het verschil omschrijven?

   Meer golven per tijdseenheid

  5. transversale golven, longitudinale golven

   Het verschil tussen de twee golven uitgelegd in 1min:

   https://www.youtube.com/watch?v=amandWh_aGw

   Astemblieft

  6. Bespreek.

   Het beweegt het snelst in het midden van de amplitude en de deeltjes hebben de traagste snelheid aan de golftop en golfdal.

  7. Beschrijf de beweging van deze deeltjes.

   De deeltjes gaan 2cm naar beneden, 2cm naar boven enz. (amplitude). Ieder deeltje gaat op een ander moment?

  1. kH

   kHz

  2. open source

   Filosofie waarbij de broncode van een stuk software vrij beschikbaar is, zodat iedere enthousiaste programmeur toevoegingen of verbeteringen kan aanbrengen. Gekendste voorbeeld is Linux.

  3. patenten

   Een octrooi of patent is een exclusief (uitsluitend) recht tot het industrieel maken of verkopen van een product of anderszins het exploiteren van een uitvinding.

  4. lossless

   Lossless-compressie betekent dat wanneer de bestandsgrootte wordt gecomprimeerd, de beeldkwaliteit hetzelfde blijft - hij wordt niet slechter.

  5. joint stereo

   Gezamenlijke stereo is een eigenschap van een audiogegevensstroom en betekent dat de stream meer dan één methode van stereocodering ondersteunt, zoals SS ("simple" of "L / R" stereo of DualMono), MS ("mid-side" -stereo ) of IS ("intensiteit" stereo)

  6. doctoraatsthesis

   Het doctoraat is de hoogste graad die aan een universiteit behaald kan worden. De bijbehorende titel is doctor of dr. Het behalen van een doctoraat heet promotie, en de persoon die dat doet heet (in Nederland) promovendus of (in België) doctorandus.

  1. Sun Microsystems

   Sun Microsystems, Inc. was een Amerikaans bedrijf dat computers, computeronderdelen, software en informatietechnologiediensten verkocht en de Java-programmeertaal, het Solaris-besturingssysteem, ZFS, het netwerkbestandssysteem (NFS) en SPARC creëerde.

  2. WAV (of WAVE

   Waveform Audio File Format

  1. Musical Instrument Digital Interface

  2. gebruikersinterface

   Een gebruikersomgeving of gebruikersinterface, van het Engelse user interface (UI), ook wel mens-machine-interface of man-machine interface (MMI) of human-machine interface (HMI), is de interface (intermediair) tussen een computer (of andere machine) en de mens die de computer gebruikt. De gebruikersinterface maakt interactie tussen mens en machine mogelijk.

  3. Stradivarius

  1. THEOREMA VAN NYQUIST & SHANNON

   De voorwaarde van de Nyquist-theorie: de digitale bemonsteringsfrequentie (fs) moet groter zijn dan tweemaal de maximale frequentie-inhoud (fmax) in het analoge signaal

  2. NYQUIST & SHANNON

  1. CD-4
  2. Dolby-Surround
  3. HRTF-systemen
  4. Kunstkopstereo
  5. JVC

   Victor Company of Japan, Ltd., meestal aangeduid als JVC of The Japan Victor Company is een Japanse internationale professionele en consumentenelektronica bedrijf , gevestigd in Yokohama . Opgericht in 1927, is het bedrijf vooral bekend door de introductie van de eerste televisies van Japan en de ontwikkeling van de Video Home System ( VHS ) -videorecorder.

  6. DVD

   Digital Versatile Disc

  7. 4-4-4-systeem
  8. 4-2-4-systeem
  9. Dolby-Surround
 2. Feb 2019