5 Matching Annotations
 1. Feb 2022
  1. el serbestisinden (kişilerin, hizmetlerin ve sermaye) biridir. Bu yüzden AB Müktesebatı (acquis communautaire) fasıl başlıklarından ilki malların serbest dolaşımı ilkesine uyumdur. Malların serbest dolaşımı dış ticaret politikası araçlarından gümrük vergisi, ihracat ve ithalat miktar kısıtlamaları ve eş etkili önlemler, tarife benzeri araçlar ve ticarette görünmez engellerin kullanılmasının yasaklanması hedeflenir. Bu amaçla, Birliğe üye ülkelerin kuruluş anlaşmasında belirlenen ortak ticaret politikasına uyumu ve ticari malların belirlenen standartlara uyumunu sağlaması gerekmektedir. Malların serbest dolaşımı fasılı, bu uyumla ilgili teknik şartları belirlemektedir. Bu uyum sadece üye ülkeleri değil, Birlikle ortak Pazar içinde ticaret yapan üçüncü ülkelerin ticari mallarını da kapsamakta bu yüzden üçüncü ülkeler birlik içinde herhangi bir teknik engelle karılaşmamak adına belirlenen kurallara uygun malları ithal etmelidirler. Birlik ayrıca 1968 yılında Gümrük birliği kurduğu için, üçüncü ülkelere karşı bir Ortak Gümrük Tarifesi (OGT) uygulanmaktadır. Serbest dolaşıma dahil olan mallar; topluluk menşeli mallar, üçüncü ülke menşeli mallar ve bir üye devlet gümrüğünce gümrüklenip topluluğa giren malları içermektedir. Serbest dolaşım ile gümrük vergileri ve miktar kısıtlamaları üyeler arasında kaldırılmıştır

   TANIM

 2. Dec 2021
 3. Oct 2021
  1. Turkey would have to strive for its own free trade agreement with the respective new trading partners of the EU to facilitate market access for Turkish companies in the respective countries.
  2. U’s Common Customs Tariff (CCT)