21 Matching Annotations
 1. Jun 2019
 2. May 2019
  1. Huffman-codering

   Huffmancodering is een methode om gegevens die bestaan uit een rij van symbolen, optimaal en verliesloos te comprimeren. De codering wordt onder andere toegepast bij datacommunicatie en voor digitale afbeeldingen. Huffmancodering is vernoemd naar David Huffman, die de codering in 1952 voor het eerst beschreef.

  1. maskering

   Eigenschap van het menselijk gehoor. Als er een zacht geluid aanwezig is tegelijk met een hard geluid zullen we onder bepaalde omstandigheden het zachte geluid in het geheel niet meer kunnen waarnemen. De maskering is sterk afhankelijk van de frequentie gebieden van het harde en het zachte geluid. In het algemeen kan gesteld worden...

 3. Apr 2019
  1. 7

   Bewerkingen zitten erbij in foto's

   Deel 1: https://imgur.com/a/iXfV0TU

   Deel 2: https://imgur.com/a/qHfbKVx

   Antwoord is 89,75 dB

  2. 6.

   L1 = 20 log(U1/U0)

   37 dB = 20 log(U1/U0)

   37 dB = 20 log(U1/0,2 V)

   1,85 dB = log (U1) - log (0,2 V)

   1,85 dB + log (0,2 V) = log (U1)

   1,15 V = log (U1)

   10^1,15 V = U1

   U1 = 14,16 V

  3. b)

   We gaan uit van een puntbron.

   I = P/4 pi r^2

   P = I 4 pi * r^2

   P = 210^-6 4 pi 75^2

   P = 0,141 W

  4. a)

   dB_SIL = 63 dB

   63 dB = 10 log (I/I0)

   6,3 dB = log(I) - log (10^-12 W/m^2)

   6,3 dB + log (10^-12 W/m^2) = log(I)

   10^-5,7 = I

   I = 0,0000019952 W/m^2

   I = 1,9952 * 10^-6 W/m^2

  5. 1.

   60 dB = 20 log (p/pref)

   60 dB = 20 log (p/20*10^-6 Pa)

   3 dB = log (p) - log (20*10^-6 Pa)

   3 dB + log (20*10^-6 Pa) = log (p)

   -1,69897 Pa = log (p)

   10^- 1,69897 Pa = p

   0,02 Pa = p

  1. Mensen zijn dan ook bijna doof voor zulke lage tonen

   Vandaar dat de isofonen bij lage frequenties (begin isofoon) veel dichter tegen elkaar liggen dan hoge tonen (einde isofoon): van zodra de mens een lage toon opvangt, wordt deze veel sneller als "even luid" ervaren dan wanneer de mens hoge tonen, waar ze veel gevoeliger voor is, waarneemt.

  2. isofoon

   iso betekent "gelijk" foon betekent "geluid" isofoon betekent dus geluid dat gelijk (of hier even luid) ervaren wordt.

  1. perifere gehoor

   De bovenstaande annotatie kan niet kloppen; er wordt dan met andere woorden beweerd dat het binnenoor het belangrijkste deel van het middenoor is, terwijl dit 2 verschillende delen zijn.

   Het perifere gehoor omvat zowel het uitwendige, midden- als binnenoor.

   Bron: http://www.audiologieboek.nl/htm/hfd6/6-2-1.htm