1 Matching Annotations
  1. Sep 2022
    1. Artykuł jest właściwie skrótem, czy transkrypcją, materiału wideo na temat adresowania, numerowania notatek Zettelkasen.

      Autor przedstawia 5 konwencjI numerowania notatek: samego Niklasa Luhmanna, Boba Doto, Scotta Schepera, Dana Alloso oraz własną.

      Przedstawia różne sposoby tworzenia adresu notagraficznego.