1 Matching Annotations
  1. Sep 2022
    1. Autor przedstawia ideę commonplace book, przywołując zbiór cytatów na ten temat, przedstawiając to, jak rozumiano ten sposób gromadzenia informacji i tekstów (miejsce do przechowywania wiedzy), jak robili to różni ludzie (notatniki z wydzielonymi działami); przedstawia też powody czy motywacje, stojące za taką praktyką (potrzeba przywołania myśli, zebranych argumentów), na końcu zestawia commonplace book z internetem.