7 Matching Annotations
 1. Sep 2022
  1. Artykuł poświęcony metodzie Zettelkasten Niklasa Luhmanna. Autor omawia ją na swój sposób, bardziej jednak zachwalając lub pisząc ogólnie, niż opisując szczegółowo. Podaje kilka informacji, opisuje swoje podejście i rozwiązania, powiela przy tym jednak parę błędnych przekonań.

   Zaletą tekstu jest jednak to, że autor powołuje się na źródła, podaje parę ciekawych, w tym także naukowych, tekstów. Ogólnie sądzę, że to dobre wprowadzenie dla kogoś, kto nie zna tej metody, choć problemem jest powtarzanie błędnych przekonań. Z kolei dla osoby średniozaawansowanej nie ma tu nic odkrywczego i nowego.

  2. The Zettelkasten principles

   Autor wymienia 12 podstawowych reguł Zettelkasten, jednakże powiela tym samym mity na temat tej metody.

   1. "Atomowość" notatek - notatki wcale nie muszą być atomowe.
   2. Autonomiczność notatek - notatki wcale nie muszą być autonomiczne.
   3. Obowiązkowe linkowanie - notatki mogą być ze sobą powiązane również kategorią, w której się znajdują lub kolejnością, w jakiej występują.
   4. Wyjaśnianie linkowania - nie ma potrzeby każdorazowego tłumaczenia, dlaczego łączy się notatki. Jeśli notatki są zrozumiałe same z siebie, w wielu przypadkach ich połączenie również jest zrozumiałe.
   5. Pisanie własnymi słowami - zapisywanie cytatów, czy kopiowanie jest jak najbardziej dozwolone, trzeba tylko robić to umiejętnie.
   6. Przypisy i źródła - jeśli notatka jest oparta na źródle, to oczywiste, w przeciwnym razie nie jest to niezbędne.
   7. Dodawanie własnych przemyśleń - na tym polega idea notowania, jest to więc banalne stwierdzenie.
   8. Nie przejmuj się strukturą - i tak i nie. Struktura nie jest nadrzędną zasadą, jednak warto mieć ją na uwadze, ponieważ pozwala organizować notatki i je potem odnajdywać.
   9. Notatki łączące - to oczywista praktyka, zatem to nic szczególnego.
   10. Notatki indeksowe - notatki ze spisem tematów, czy zarysem i tak dalej, to także dość oczywiste.
   11. Nie usuwaj notatek - to akurat dobra rada, która jednak wynika też z tego, że notatki posiadają swoje miejsce w katalogu i indeksie, zatem ich usuwanie powodowałoby powstawanie pustych miejsc.
   12. Dodawaj notatki bez obaw - cóż, odrobina motywacji na koniec nie zaszkodzi, ale czy to jakaś istotna zasada, nie wiem.
  3. A second problem is that a folder-based approach makes it hard to draw connections between ideas that have been filed away in different folders.

   Rozwiązaniem tego problemu są odpowiednie notatki, które te połączenia właśnie prezentują. Poza tym, jak niby bez podziału na foldery te połączenia wyglądają?

  4. So in which folder should you keep a note about the concept of complexity?

   To proste. W folderze "complexity".

   Autor zdaje się nie do końca rozumieć zasadę katalogowania notatek.

  1. Autorka przedstawia swoje podejście do notatek Zettelkasten, jednakże skupia się w głównej mierze na aspekcie estetycznym oraz materialnym (rodzaj fiszek, papier, pudełka, taśmy).

   Warte uwagi są jednak dwa elementy: - segregowanie grup notatek, a tym samym tworzenie identyfikatora literowego od nazwy kategorii; - stosowanie kolorów dla oznaczania określonych grup notatek.

  1. Autor przedstawia ideę commonplace book, przywołując zbiór cytatów na ten temat, przedstawiając to, jak rozumiano ten sposób gromadzenia informacji i tekstów (miejsce do przechowywania wiedzy), jak robili to różni ludzie (notatniki z wydzielonymi działami); przedstawia też powody czy motywacje, stojące za taką praktyką (potrzeba przywołania myśli, zebranych argumentów), na końcu zestawia commonplace book z internetem.

  1. Autorka przedstawia zagadnienie robienia notatek i ich organizacji. Podaje również techniczne informacje na temat notatników i sposobów zapisywania informacji.

   Autorka przedstawia następujące metody notowania: - metoda Cornella - plan punktowy, zarys (outline) - mapa myśli - commonplace book (autorka pokazuje przykład notatek Leonarda da Vinci) - dziennik (bullet journal) - Zettelkasten.

   Ponadto autorka jeszcze podaje wskazówki, dotyczące ulepszenia metod notowania: ręczne notowanie, wyodrębnianie najważniejszych zagadnień, zadawanie pytań, używanie własnych słów, tagowanie notatek.