1 Matching Annotations
  1. Feb 2021
    1. Technologie kan ons helpen om de wereld op nieuwe manieren te bekijken. Het is daarom meer dan een hulpmiddel: het is de verbinding tussen de mens en de wereld om haar heen. “Technologie medieert tussen de mens en de wereld”, concludeert Verbeek.

      Technologie is een interface die, zoals McLuhan al aangaf, mogelijkheden biedt om de wereld anders te zien. Niet minder 'echt' of 'natuurgetrouw' overigens. We zijn al langer gewend om de werkelijkheid gemedieerd waar te nemen (zie Cooley) en kunnen al langer spreken van een symbolische samenleving (zie Elchardus).