1 Matching Annotations
  1. Feb 2018
    1. Depiction of cumulative probabilities in proportional odds version of cumulative logitmodel. Each curve has the same effect paramete

      Lav det her plot, hvor vi fixerer alle kovariater undtagen screentime, som vi lader løbe fra 0 til 100

    Tags

    Annotators