1 Matching Annotations
  1. Sep 2018
    1. Stress voorkomen door de angstcultuur aan te pakken. Angstcultuur door niet hard genoeg werken waarbij de bazen de 'standaard'zetten.