1 Matching Annotations
  1. Sep 2017
    1. aktiv inom piratpartiet

      Detta stämmer inte. Jag har varit aktiv inom Piratpartiet - framför allt inom kårpartiet Piratstudenterna vid Uppsala studentkår - men jag är inte det längre.