10 Matching Annotations
 1. Jun 2021
 2. Nov 2020
  1. Strategy/Wikimedia movement/2018-20/Transition/List of Initiatives

   Anotaré los temas de mi interés. por la revisión resultaron ser:

   • Increase the sustainability of our movement
   • Ensure equity in decision making
   • Identify topics for impact
 3. May 2020
 4. Apr 2019
  1. The Wikimedia Foundation says it is seriously concerned about the idea that cisgender women and transgender editors could be repelled from Wikipedia by online abuse.

   This is also, to myself, indicative of the main problem with Wikipedia: most editors are white men in a certain age span.

   When abuse is added like this, non-men are more likely to stay away, and watch Wikipedia wither into a reason for staying with professionally edited encyclopedias.

 5. Sep 2017
  1. Upphovsrätten

   I den här faktarutan saknas den för fallet i fråga viktigaste paragrafen, nämligen § 24: ** 24 § Konstverk får avbildas

   1. om de stadigvarande är placerade på eller vid allmän plats utomhus,
   2. om syftet är att annonsera en utställning eller försäljning av konstverken, men endast i den utsträckning som behövs för att främja utställningen eller försäljningen, eller
   3. om de ingår i en samling, i kataloger, dock inte i digital form.

   Byggnader får fritt avbildas. Lag (2005:359).**

   Källa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1960729-om-upphovsratt-till-litterara-och_sfs-1960-729

  2. Den är vår och vi borde få göra vad vi vill med den.

   "Göra vad vi vill" som formulering ger upphov till lite väl liberala tolkningar. Jag hade förvisso inget särskilt emot Geijer som hippie, men jag tycker inte att var person ska få vandalisera (eller redekorera) offentlig konst hipp som happ - det är respektlöst mot resten av den allmänhet som betalat för konstverket. Däremot tycker jag inte alls att det är orimligt att man skulle få fotografera det offentliga konstverket och sedan dela bilden online.

   Jämför även med stolsliknelsen i kommentaren ovan: skulpturen är byggd, arbetstimmarna är betalda - varför ska samma arbete betalas för igen?

  3. aktiv inom piratpartiet

   Detta stämmer inte. Jag har varit aktiv inom Piratpartiet - framför allt inom kårpartiet Piratstudenterna vid Uppsala studentkår - men jag är inte det längre.

  4. – Man måste sluta dalta med konstnärerna, de har redan fått betalt för sina skulpturer och borde nöja sig med det,

   Det här citatet är tyvärr taget ur sin kontext och passar inte som uppföljning till påståendet ovan. Att upphovsrätten inte är anpassad för vårt digitala samhälle är inte relaterat till särbehandling av särskilda yrkesgrupper.

   Jag kan absolut se det som en form av daltande i jämförelse med andra yrkesgrupper - en stolsmakare får t.ex. inte betalt varje gång någon sitter på en stol denne byggt - men den här frågan kan inte lösas genom en reformerad upphovsrätt. Snarare bör vi fundera över varför vissa yrkesgrupper har fler rättigheter än andra - är det knutet till Foucaults tankar om "the author"? Är konstnären som ensamt geni en modern (och numer förlegad) företeelse? Är det rimligt att forma ett lagligt samhälle kring en föreställning om att intellektuell produktion är viktigare än fysisk produktion, och i ett digitalt samhälle - var drar man gränsen mellan dessa?

 6. Jun 2017
  1. ☛ Risk: The Wikimedia global movement does not improve in cultural, geographic, or demographic diversity, leading to less relevant and lower-quality content for a global audience.

   Nex time Wikimedia ask me for money only, without any attempt to make any real two way communication, I will try to volunteer time to help them with this Risk, particularly showing them diversity in concerns and technology.