2 Matching Annotations
 1. Sep 2017
  1. Upphovsrätten

   I den här faktarutan saknas den för fallet i fråga viktigaste paragrafen, nämligen § 24: ** 24 § Konstverk får avbildas

   1. om de stadigvarande är placerade på eller vid allmän plats utomhus,
   2. om syftet är att annonsera en utställning eller försäljning av konstverken, men endast i den utsträckning som behövs för att främja utställningen eller försäljningen, eller
   3. om de ingår i en samling, i kataloger, dock inte i digital form.

   Byggnader får fritt avbildas. Lag (2005:359).**

   Källa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1960729-om-upphovsratt-till-litterara-och_sfs-1960-729

  2. Den är vår och vi borde få göra vad vi vill med den.

   "Göra vad vi vill" som formulering ger upphov till lite väl liberala tolkningar. Jag hade förvisso inget särskilt emot Geijer som hippie, men jag tycker inte att var person ska få vandalisera (eller redekorera) offentlig konst hipp som happ - det är respektlöst mot resten av den allmänhet som betalat för konstverket. Däremot tycker jag inte alls att det är orimligt att man skulle få fotografera det offentliga konstverket och sedan dela bilden online.

   Jämför även med stolsliknelsen i kommentaren ovan: skulpturen är byggd, arbetstimmarna är betalda - varför ska samma arbete betalas för igen?