20 Matching Annotations
 1. May 2018
  1. považují

   to consider

  2. soucítí

   soucítit : to sympathize

  3. rovnoprávné

   equal, in the sense of equal right, or full-right, or full-fledged. For instance, he is a member of this group, like anybody else.

  4. napadne

   Etymologie : napad-nout ; přicházet na mysl; mít nápad Related : nápad (idea, thought)

   Valency frame : (sth ideaed sb = sth came to sb's mind) ACT obl PAT obl 4 1,inf,aby,zda,že,cont

   Example impf1: napadaly ho jen nesmysly; často ho napadalo, že by toho už měl nechat; napadalo ho, zda si nenašla jiného pf1: napadla ho návštěva kina; napadlo ho navštívit kino; napadlo ho, že by mohl jít do kina; napadlo ji, zda nechytil úpal less>

   class mental action

   napadnout

  5. vnímá

   vnímat : to perceive

   vnímat

  6. lišila

   Example : Petr se ve svém hodnocení liší od Pavla důrazem na jiné jevy

   Valency : Sb/sth differs from sb/sth in sth by/in some way

   frame  
   

   ACT obl PAT obl REG typ MANN typ CRIT typ MEANS typ 1 od+2 v+6 7

   Most common : this differs from that => to liší od toho

   lišit se

  7. naznačují

   naznačovat Meaning : indicate, insinuate, suggest

   Etymologie : na-znač-ovat ; lit. (put a) mark on

   Also : značkovat : to brand

  8. máme raději

   mít rád, mít radši, mít raději

   mít rád

  1. nejvíce

   most

  2. kladou

   vyjadřovat důraz / nároky / podmínky (idiom)

   ACT obl PAT obl EFF obl 1 4 na+4

   example klade důraz / nároky / podmínky na přijetí do klubu

   kladou důraz na + acc nez + acc!! (http://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/lexeme/klast1/3)

  3. link

   Tento článek se týká zajimavého aspektu čechů kazdodenni zivota : spodní prádlo. Samožřejmě rozdíly vkusu mezi muži a ženami se objeví.

   Tak, co se týká žen, na útraty dříve oblíbených tangy čím dál víc preferují brazilky a bokové kalhotky. Navíc, ceské ženy raději nosily pohodlí podprsenky včetně sportovní podprsenky než push-up čí kosticové podprsenky. Vsak ceské ženy stále maji rady krasné prádla , jak vyplývá z toho, že podíl modelů se zajímavými detaily jako jsou krajky či pásky neustále stoupá.

   Na druhé straně, muzi jsou předvídatelně vic konzervativní. Ceské muži jsou pravděpodobnější věrni značkám, včetně prémiovým značkám. Na základě toho, muzi projeví vyšší ochota utratit víc peněz za spodní prádlo. O barvách velmi originalni nejsou : převážně kupujou černé čí bílé čí šedé prádlo.

   Avšak, oba pohlaví maji radi bavlněné prádla. Zájimavě Slovenskě ženy v průmerů zaplatí za podprsenky skoro 100 korun víc než ceskě ženy.

  4. ustupují od kosticových a push-up podprsenek a přechází k pohodlnějším modelům

   Expression to indicate evolution from some state of affairs (ustupuji od ...) to another state of affairs (prechazi k ...). Basically exits... and walk towards...

  5. pohodlí

   pohodlí : comfort dělení: po-ho-d-lí rod: s.

  6. důraz

   emphasis

  7. čím dál víc

   more and more

  1. o 6 piv

   why o? those small one-letter preposition kill me

  2. o 6 piv

   why o? those small one-letter preposition kill me

  3. o dost

   what does this o do there ? o is supposed to mean against

  4. u chlapů

   Same question, why u which is supposed to mean at? Or rather than why. what does it mean?

  5. na muži

   again, what does this mean? : If to you it matters (pokud vam vadi to), I get it. I don't understand the na muzi here. Litterally it means on men, or for men which does not make sense here