29 Matching Annotations
 1. Aug 2020
  1. procedure

   De procedure krijgt als naam Koch-curve, terwijl in de tekst ervoor gesproken werd over Koch-kromme

  2. boog van Koch

   moet boog niet kromme zijn?

  1. staat-transparantie

   Ik denk dat "state" beter vertaald wordt met "toestand", dat geldt ook voor de losse definitie op de eerste pagina van dit hoofdstuk.

  1. Vraag 5

   In vraag 5 is ten onrechte het plaatje van vraag 4 hergebruikt. Het origineel voor 5 staat hier https://bjc.edc.org/bjc-r/img/7-recursion/tree-variation-right-angle-branches.jpg

  2. extra recursieniveau's

   Ik heb moeite met het gebruik van recursieniveau's.

   Voorstel: We hebben extra recursieve aanroepen gedaan en ...

   En bij de feedback: Correct! Er zijn nu steed 5 recursieve aanroepen (takken).

  3. originele code

   Plaatje heeft dezelfde fout als op bladzijde hiervoor: neem 10 stappen -> neem grootte stappen

  1. het boomblok hieronder

   In het plaatje moet de "10" uit "neem 10 stappen" vervangen worden door variabele "grootte"

  2. invoervak (rood omcirkeld)

   het plaatje mist de rode cirkel om leeg invoerveld

 2. Nov 2019
  1. meer dan één scripts zullen dan nodig zijn om toegang te krijgen tot bepaalde informatie

   hebben meerdere scripts toegang nodig tot bepaalde informatie

  1. initiele

   initiële

   of: Het toewijzen van een eerste waarde …

  2. variabeken

   variabelen

  3. voeg

   Het snap blok heet voeg … … samen

  4. de tak van Boolean functies

   rekenen met waarheidsfuncties

  5. wiskunide

   wiskunde

  6. zijn altijd

   zijn -> rapporteren

  7. conditioneel

   Conditie, conditioneel, conditionele zou ik graag vervangen zien door voorwaarde en voorwaardelijk

  8. hexogone

   hexogone inputs -> zeshoekige invoervelden

  9. de

   de speler's antwoord -> het antwoord van de speler

  10. herhaalt

   herhaald

  11. herhaal, altijd, en voor

   In Snap-NL heten de blokken: herhaal (forever) herhaal invoer keer for Het for-blok is nog steeds niet vertaald ...

  12. zet

   maak

  13. zet

   zet het op -> maak het (vanwege Snap blok maak variabele waarde)

  14. command

   In de Nederlandse Snap vertaling: commando