19 Matching Annotations
 1. Nov 2019
  1. meer dan één scripts zullen dan nodig zijn om toegang te krijgen tot bepaalde informatie

   hebben meerdere scripts toegang nodig tot bepaalde informatie

  1. initiele

   initiële

   of: Het toewijzen van een eerste waarde …

  2. variabeken

   variabelen

  3. voeg

   Het snap blok heet voeg … … samen

  4. de tak van Boolean functies

   rekenen met waarheidsfuncties

  5. wiskunide

   wiskunde

  6. zijn altijd

   zijn -> rapporteren

  7. conditioneel

   Conditie, conditioneel, conditionele zou ik graag vervangen zien door voorwaarde en voorwaardelijk

  8. hexogone

   hexogone inputs -> zeshoekige invoervelden

  9. de

   de speler's antwoord -> het antwoord van de speler

  10. herhaalt

   herhaald

  11. herhaal, altijd, en voor

   In Snap-NL heten de blokken: herhaal (forever) herhaal invoer keer for Het for-blok is nog steeds niet vertaald ...

  12. zet

   maak

  13. zet

   zet het op -> maak het (vanwege Snap blok maak variabele waarde)

  14. command

   In de Nederlandse Snap vertaling: commando