7 Matching Annotations
 1. Sep 2021
  1. anti-vaccine movement

   it is also problematic how anti-science ideas are conflated with justified criticism about the development of this specific vaccine. it makes the anti-science camp look much more robust than it is

  2. like flies.

   Sorry to hear that. I know a few friends fond of natural immunity, but so far they all survived.

  1. tijd om de mars door de instituties te maken

   de knipoog naar Dutschke en China is leuk, maar kan de generatie die is opgegroeid met de "red scare" afschrikken - terwijl we die ook nodig hebben, kameraad. https://en.wikipedia.org/wiki/Long_march_through_the_institutions

  2. de meeste mensen egoïsten

   dat zou ik nauwkeuriger maken. De neoliberaal zou antwoorden dat het niet uitmaakt of mensen "van nature" egoïstisch of altruïstisch zijn: laissez-faire leidt ertoe dat de best mogelijke wereld wordt bereikt. Daarop reageren wij door op de denkfout te wijzen, de intellectuele aanname van het individu als bron en drager van waarde. Communitarisme: sociale waarde als emergente eigenschap die we creëren wanneer we samenwerken, en die uiteindelijk in utilitaristische termen tot een beter resultaat leidt.

  3. procentueel minder belasting betalen

   rechts gebruikt als argument dat ze in absolute termen meer betalen. De kern van het probleem is het psychologische mechanisme van identificatie met mensen die het hebben "gemaakt". Het is een manier om afgunst draaglijk te maken. De Superrijken representeren een soort "way out", en appelleren aan het religieuze instinct. Die uitweg moet "zuiver" blijven: de superrijken terugfluiten voelt als toegeven dat we allemaal tot onze dood zijn gebonden aan het aardse tranendal.

   Deze psychologisering (van de koude grond, maar wel belangrijk) wordt vaak over het hoofd gezien in het debat over sociale rechtvaardigheid.