4 Matching Annotations
 1. Jul 2020
  1. Många upplever sina största svårigheter i relationer med andra särskilt med de mest nära, kära och intima. Lev livet fullt ut visar oss hur våra relationer kan vara en ingång till ett andligt uppvaknande, om vi använder oss av dem på ett klokt och vist sätt.

   Och här låter det som att den som TÄNKER för mycket behöver balansera det med motsatsen att KÄNNA, vilket man har god nytta av i relationer exempelvis.

   Igen, Carl Jungs typteori. Medicinhjulets väderstreck, elementens eld (tänkande) och dess motsats vatten (känslor)

  2. Dessa ingångar eller portar, som han kallar dem, kan alla användas för att ta oss tillbaka till nuet, där inga problem finns. Det är bara i nuet som vi hittar glädjen och kan omfamna vårt sanna jag.

   Här verkar han utgå från att det faktiskt finns minst fyra "portar" vilket stämmer överens med Carl Jungs teori att den MINST utvecklade funktionen hos en individ är "porten till det undermedvetna" varigenom all mänsklig transformation sker.

   Man går helt enkelt in genom sitt MINST utvecklade personlighetsdrag och kan då nå sitt meditativa jag som ligger under och bakom alla personlighetsdrag. De olika personlighetsdragen är tänkande (eld), kännande (vatten), kroppsliga intryck (jord) respektive intuition (luft).

   Det är i sin tur samma sak som indiankulturernas medicinhjuls fyra väderstreck med människan i mitten.

  3. Dessa ingångar eller portar, som han kallar dem, kan alla användas för att ta oss tillbaka till nuet, där inga problem finns.

   Men här skriver de att han pekar på FLERA portar. Kanske utgår Eckhart Tolle från Jungs funktioner och säger att det finns fyra - tänkande, kännande, intuition och sinnesintryck. Bakom/under dessa finns den fullt ut levande människan som gör att vi upplever glädjen och kan omfamna vårt sanna jag.

   Exakt samma fyra mänskliga medvetande-funktioner som återfinns i indiankulturernas medicinhjul som de fyra väderstrecken och i den antika elementlärans vatten (känsla), eld (tänkande), luft (intuition) och jord (sinnesintryck)

  4. Eckhart Tolle klargör också att kroppen är nyckeln till vår inre ocean av kunskap och vägen till sinnesro.

   Ja, för Eckhart Tolle som sannolikt är dominant iNtuitiv och därefter Thinker (exempelvis INTJ eller INFJ som båda har dominant introverterad intuition) är extraverterad Sensing, dvs den fysiska världens sinnesintryck på kroppen den minst utvecklade funktionen (i alla fall den fjärde sämsta). Carl Jung sa att porten till det undermedvetna, och därför all verklig personlig transformation, är den minst utvecklade funktionen.

   Så hade Eckhart Tolle varit som min brorsa, en ESTP, så hade introverterad intiuition (en av mina bästa förmågor exempelvis, som INTJ) varit nyckeln till vår "inre ocean av kunskap och vägen till sinnesro"