3 Matching Annotations
  1. Jun 2022
  2. May 2019
    1. productive consumption

      For more on the distinction between productive and final consumption see Harvey's lecture 5 on Capital Vol.1

  3. Sep 2018
    1. Den britiske geografen David Harvey beskriver denne tendensen som en «entreprenørisering: lokale myndigheter blir nærmest til gründere som skal tiltrekke seg investeringer og legge til rette for vekst. Dette kan medføre en omprioritering av ressurser, og kritikere av en slik agenda hevder det går utover byens felleskapstjenester og et offentlig tilbud. Dessuten kan man spørre seg om politikken som slike entreprenør-byer fører, er forankret i demokratiske prosesser og den rådende byplanleggingspraksisen.