3 Matching Annotations
  1. Nov 2021
  2. Jul 2021
    1. από τις 53 μελέτες που είχαν υποβληθεί από παραγωγούς της γλυφοσάτης στην EFSA μόλις δύο ήταν επιστημονικά αξιόπιστες με βάση τα διεθνή πρότυπα του ΟΟΣΑ. Οι 34 ήταν μη αξιόπιστες ενώ οι υπόλοιπες 17 μερικά αξιόπιστες.

      Πάμε πάλι: η Επιστήμη δεν αποφαίνεται για θετικά συμπεράσματα, αλλα μονο διαψεύδει.