3 Matching Annotations
  1. Jul 2023
    1. Çoğu IP araması, tek noktaya yayın yönlendirme şemasını kullanır. DNS, bir URL'yi sizi belirli bir sunucuya götüren bir IP adresine çözümler. Ancak Deno Deploy ve Cloudflare , bir IP adresinin bir bilgisayar havuzuyla eşlendiği herhangi bir yayını kullanır. Ağ (en azından bir WAN'da, yani internette) daha sonra adresi en yakın bilgisayara çözer. Genel olarak, bir istemci bir uç çalışandan bir uç işlevi aracılığıyla veya konuşlandırılmış bir kod paketinde bir şey istediğinde, ince bir ters proxy sunucusuna ulaşır. Bu proxy onu istemciye yakın bir sunucuya yönlendirir (bu durumda yakın, o konum için en hızlı anlamına gelir) ve istenen işlevi yürütür. Kodun gerçekten yürütüldüğü sunucu, kaynak olarak bilinir. Orada tipik sunucu tarafı işlevleri sağlayabilir: veritabanlarından veri çekin, dinamik bilgileri doldurun ve istemciyi ağır JavaScript yükleriyle yormaktan kaçınmak için bölümleri statik HTML olarak işleyin. Ubl, "Yerel makinenizde çalışan şeyi çevirin ve altyapıya yerleştirdiğimizde tam olarak aynı şekilde davranacak şekilde sarın" dedi. "Bu, uç fonksiyonları ürünümüzü daha soyut bir kavram haline getiriyor çünkü onları doğrudan kullanmıyorsunuz.

  2. Jul 2022
    1. What is Istio Service Mesh? Let's take a quick look at Istio internals. The Istio architecture can be classified into two distinct planes. Control plane: It consists of the istiod demon, and it manages and configures the envoy proxies to route traffic. The control plane also enforces policies and collects telemetry, and includes components like Pilot for traffic management, Citadel to manage security, and Galley to manage configurations. Data plane: It's made of Envoy proxies deployed as sidecars to our application containers. Envoy is a high-performance, lightweight distributed proxy. It controls all the incoming and outgoing traffic to the container it is attached to. We can use tools like Grafana, Prometheus, Kiali and Zipkin for monitoring and observability as they work well with the telemetry provided by Istio. You can use these or use your existing monitoring stack as well.

      What is Istio Service Mesh?

  3. Oct 2019