6 Matching Annotations
 1. May 2024
 2. Sep 2022
  1. Artykuł przedstawia historię idei Memeksu, autorstwa Vannevara Busha. Autor przedstawia także informacje na temat różnych wydań jego tekstu na ten temat.

   W tekście znajdują się także informacje na temat maszyny Rapid Selector, autorstwa Ralpha R. Shawa, powstałej na tym, co pisał Emmanuel Goldberg, który z kolei inspirował się pracą Busha.

 3. Dec 2018
  1. 关系选择器

   1. 后代选择器 - adjacent - a b
   2. 子代选择器 - children - a > b
   3. 兄弟选择器 - sibling - a ~ b
   4. 相邻兄弟选择器 - adjacent sibling - a + b

   重要:关系选择器从右向左解析,因此要注意选择的边界

 4. Jul 2018
  1. const shopItemsSelector = state => state.shop.items const taxPercentSelector = state => state.shop.taxPercent

   This is a selector

  2. const subtotalSelector = createSelector( shopItemsSelector, items => items.reduce((acc, item) => acc + item.value, 0) )

   This is a memoized selector. items.reduce will be evaluated during the first call. Any subsequent call with the same parameters will return the result without computing items.reduce.