36 Matching Annotations
 1. Dec 2023
  1. Kaynağın verdiği bilgi ve önerisi: Sağladığı yemeklerin PSAKD binasından yüklenebileceğini, yakın yerlerde olursa taşımayı kendisinin yapabileceğini söylüyor. Fotoğrafını görebilirsiniz

  2. Kaynağın verdiği bilgi ve önerisi: Sağladığı yemeklerin PSAKD binasından yüklenebileceğini, yakın yerlerde olursa taşımayı kendisinin yapabileceğini söylüyor. Fotoğrafını görebilirsiniz

  3. Kaynağın verdiği bilgi ve önerisi: Sağladığı yemeklerin PSAKD binasından yüklenebileceğini, yakın yerlerde olursa taşımayı kendisinin yapabileceğini söylüyor. Fotoğrafını görebilirsiniz

  4. Kaynağın verdiği bilgi ve önerisi: Sağladığı yemeklerin PSAKD binasından yüklenebileceğini, yakın yerlerde olursa taşımayı kendisinin yapabileceğini söylüyor. Fotoğrafını görebilirsiniz

  5. Comment textimizdir.<br> Ve bu da Hanzala arkadaşın bir resmidir.