10 Matching Annotations
 1. Jul 2016
  1. Sẽ làm cộng tác viên/ cuối tuần về VR. Để kiếm sống, làm tiếp lái xe tự động/ hệ trợ lái

  1. 10 Million Self-Driving Cars Will Be On The Road By 2020 - Business ...

   Đừng tin watch out for hypes, they can make you live in an illusion Keep disillusioned, everyday

  1. arrival of robotic cars, almost as though they were the next generation of iPhones

   cẩn thận với giới truyền thông! Nhà văn nói láo, nhà báo nói phét, cấm có sai

  2. We’re nowhere close to Silicon Valley’s automotive “Tomorrowland.” Advertisement Continue reading the main story

   vẫn được đặt ở thì tương lai, Back to the future cũng chỉ là một bộ phim từ những năm 80

  3. 30 years

   lúc ấy mình đã 56 tuổi cần làm nhiều việc khác để kéo nó lại gần hơn

  4. if you’re expecting a self-driving car, you should also expect a wait

   đợi lâu đây

  5. “in 30 years” often ends up being “never.”

   có thể là không bao giờ, trừ phi mình đến được Google, và đẩy nhanh tiến độ để người ta chấp nhận nó

  6. much less capable models might arrive sooner

   đây là cái mình nên tập trung vào, cũng may là trước giờ mình tập trung vào bài toán quan trọng nhất của lái xe tự động: Perception, SLAM. Những cái khác chưa thể ứng dụng được ngay nếu cái xe chưa nhận biết được người lái đang gặp nguy hiểm