4 Matching Annotations
 1. Jul 2016
  1. Học phí cho khóa học: 500.000 VNĐ/học viên.

   may quá k phải đóng thế mà k mail BTC ngay cuối cùng chỉ được trả sau lời nói gió bay, thầy nói rồi thầy quên

  1. Dù không còn ai để tin, vẫn sẽ tin vào AI và tâm lý học Psyc ít nhất là cái mình có thể thử nghiệm hàng ngày! AI trong cuộc sống có lẽ giờ khoa học dữ liệu vẫn là phổ biến nhất nhưng nếu theo khoa học dữ liệu bây giờ, mình sẽ xa rời mục tiêu đầu tiên: xe tự hành. Có nên theo một thứ không biết bao giờ mới có, có thể chả bảo giờ, mà theo một thứ khác có thể làm ngay bây giờ, mà vẫn có liên quan

  1. 10 Million Self-Driving Cars Will Be On The Road By 2020 - Business ...

   Đừng tin watch out for hypes, they can make you live in an illusion Keep disillusioned, everyday

  1. Sachs Professor of Computer Science

   Nên làm việc tốt vào ban ngày, nghiên cứu chỉ để dành lúc tối giống thầy Hiếu nhưng như vậy, dần dà mình sẽ xa rời với cái mình đã chọn từ lúc mới vào nghê Đây cũng là việc mình đã làm năm ngoái ở J, buổi sáng dành cho việc học các thứ về phân tích dữ liệu, học máy nghiên cứu chỉ chiếm phần nhỏ, lúc nào có hứng Bây giờ vẫn vậy