6 Matching Annotations
 1. Mar 2023
 2. Feb 2023
  1. "Sieć przyjaciół. Serwis społecznościowy oczami etnografa" Piotra Cichockiego

   Piotr Cichocki, Sieć przyjaciół. Serwis społecznościowy oczami etnografa, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego 2012.

   Książka w katalogu Nukat: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:2727292&fromLocationLink=false&theme=nukat

   Książka w katalogu Worldcat: https://worldcat.org/title/920454035

  1. Orkut – dawny internetowy serwis społecznościowy o charakterze międzynarodowym. Jego nazwa pochodzi od imienia inżyniera pracującego w Google – Turka Orkuta Büyükköktena. https://pl.wikipedia.org/wiki/Orkut?useskin=vector

 3. Sep 2022
  1. Artykuł na temat mediów społecznościowych wykorzystywanych przez instytucje kultury i organizacje pozarządowe; o ich roli, charakterze i sposobie podejścia do pracy z treściami tam publikowanych.

   Dwoma podstawowymi rolami mediów społecznościowych są: - przekazywanie treści, - budowanie społeczności.

   Dlatego istotnym elementem jest komunikacja z publicznością, do tego tak, często, jak często wymaga tego dane zagadnienie, a także bez zbędnego dystansu (zwracamy się "na ty"), czyli z naciskiem na społecznościowy charakter.

   Zatem rozmawiamy z ludźmi, jesteśmy blisko nich, tworzymy z nimi przyjazną przestrzeń do wspólnej dyskusji.