5 Matching Annotations
 1. Apr 2023
 2. Mar 2023
  1. Główna myśl tekstu:

   Publiczna propaganda czasu wolnego powinna polegać [...] [na] stworzeniu przez państwo ogólnych warunków do wypoczynku, czyli na odpowiednim zorganizowaniu świata wokół nas, najlepiej tak, by wypoczynek mógł mieć, przynajmniej czasami i dla chętnych, wymiar wspólnotowy.

   Tekst przedstawia problem braku odpowiedniego przeżywania czasu wolnego, naskórkowo omawia jego przyczyny i lakonicznie, przy pomocy banałów, przedstawia potencjalne rozwiązania.

   Problem: nie potrafimy odpoczywać.

   Przyczyna: zaniedbania systemowe, kapitalizm.

   Wypoczynek jest wyzwaniem. Kapitalizm (system) mu nie sprzyja. Dodatkową przyczyną jest „huczenie świata”, a więc przebodźcowanie i ciągłe skupienie na powiadomieniach, przede wszystkim tych z mediów społecznościowych.

   Rozwiązanie: działania systemowe, wynikające z narzuconych odgórnie ograniczeń (indywidualne praktyki są doraźne i mają mniejsze znaczenie). Wśród tych działań systemowych są: wspólnotowe zaangażowanie, wyższa edukacja, infrastruktura kulturalno-sportowa (obiekty), infrastruktura komunikacyjna (dojazd), zieleń.

  2. z powodu systemowych zaniedbań

   To jest właśnie kwestia do dyskusji: czy to problem systemowych zaniedbań, czy dominującego wpływu kapitalistycznej kultury zajętości. Nie potrafimy odpoczywać, bo państwo nie dba o nasz czas wolny, czy nie potrafimy odpoczywać, bo rynek wmawia nam, że ciągle musimy coś robić, nawet jak odpoczywamy?

 3. Oct 2022
  1. Pierścień Gygesa zapewnia niewidzialność. Przypowieść Glaukona o tej postaci i magicznym przedmionie, przedstawiona w dialogu „Państwo” Platona staje się pretekstem do rozważenia pytania, czy warto być sprawiedliwym.