1 Matching Annotations
  1. May 2021
    1. Cymry ar Gynfas Seren Morgan Jones a Kizzy

      In this programme the artist Seren Morgan Jones who's famed for her strong portraits of women will attempt to paint a portrait that will please singer/songwriter Kizzy Crawford.

      Yn y rhaglen hon bydd yr artist Seren Morgan Jones sy'n enwog am ei phortreadau cryf o fenywod yn mynd ati i geisio peintio portread fydd yn plesio y cerddor a'r gantores Kizzy Crawford.