2 Matching Annotations
  1. Feb 2020
    1. (Återkommande forskning visar att 85-90 procent av tonårskillar begår brott. Allt från snatteri upp till rån och mord. Och det oavsett om de har invandrarbakgrund eller inte. Cirka 97-98 procent av de här killarna blir sedan skötsamma arbetande vuxna medborgare – som beklagar sig över ungdomsbrottsligheten.)
  2. Jan 2015