96 Matching Annotations
 1. Last 7 days
  1. Henotes,forexample,thatduelingisandhasalwaysbeenalmostentirelyamaledomain.

   Ο τομέας της κυριαρχίας είναι ανδρικός τομέας (Bourdieu, Ανδρική κυριαρχία)

  Tags

  Annotators

 2. Oct 2020
  1. Each field presupposes, and generates by its very functioning, the belief in the value of the stakes it offers

   "Shared cognitive presuppositions" βρες κι άλλα σχετικά με τη δόξα στο αλληλεπιδραστικό πεδίο (ίσως παρουσίαση [τακτ κλπ;;] κ συναντήσεις;) ΕΠΕΝΔΥΣΗ;

  2. As a space of potential and active forces, the field is also a field of struggles aimed at preserving or transforming the configuration of these forces. Concretely, the field as a structure of objective relations of force between positions undergirds and guides the strategies whereby the occupants of these positions seek, individually or collectively to safeguard or improve their position, and to impose the principle of hierarchization most favorable to their own products. The strategies of agents depend on their position in the field, that is, in the distribution of the specific capital

   Κυριαρχία-ως-σχέση ή κυριάρχηση + Strategic Interaction

  3. Secondly, one must map out the objective structure of the relations between the positions occupied by the agents or institutions who compete for the legitimate form of specific authority of which this field in the site. And, thirdly, one must analyze the hab

   Εν τέλει, αυτό θέλουμε να κάνουμε με (και γι'αυτό χρησιμοποιούμε) τη θεώρηση της αλληλεπίδρασης ως πεδίου

  4. the external determinations that bear on agents situated in a given field (intellectuals, artists, politicians, or construction com- panies), never apply on them directly, but only through the specific mediation of the specific forms and forces of the field, after having undergone a re-structuring that is all the more important the more auto- nomous the field, that is, the more it is capable of imposing its specific logic, the cumulative product of its specific history.

   κανόνες μετασχηματισμού

  1. Second, within the field in question one must construct a ‘social topology’ or map of the ‘objective structure’ of the positions which make up the field, and the relationships between them in the competition for the field’s specific form of capital

   ΔΕΣ REFLEXIVE SOCIOLOGY (ΑΡΘΡΟ) σελ. 40-δεξιά στήλη. Εν τέλει, αυτό θέλουμε να κάνουμε με (και γι'αυτό χρησιμοποιούμε) τη θεώρηση της αλληλεπίδρασης ως πεδίου

  2. politics and structure of the field shape and channel the manner in which ‘external determinations’ affect what goes on within the field, making them appear a part of the ongoing history and operation of the field itself. The more important and autonomous the field in the context of the array of fields which together constitute a ‘society’, the more this metamorphosis effect operates.

   Άλλος ένας λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούμε το πεδίο (το πως περνάνε πράγματα απέξω είναι οι "Κανόνες Μετασχηματισμού")

  3. defines the situation

   ορισμός της κατάστασης και θέσεις των ερμηνευτών

  4. Positions stand in relationships of domination, subordination or equivalence (homology) to each other by virtue of the access they afford to the goods or resources (capital) which are at stake in the field.

   άρα στο πεδίο της αλληλεπίδρασης μπορεί όλοι να είναι ισότιμοι κατά τα άλλα ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ τη δραματουργική ιεραρχία/κυριαρχία --> αποτέλεσμα του φορμαλιστικού επιπέδου

  5. field, in Bourdieu’s sense, is a social arena within which struggles or manoeuvres take place over specific resources or stakes and access to them. Fields are defined by the stakes which are at stake—cultural goods (life-style), housing, intellectual distinction (education), employment, land, power (politics), social class, prestige or whatever

   Όπου στο αλληλεπιδραστικό πεδίο διακυβεύματα είναι: ο ορισμός της κατάστασης, δραματουργικά μέσα, το deference, μορφές κεφαλαίου,(τελικά)κυριαρχία

  1. ame commanding, aggressive, cultural capi tal that offended the teachers appealed to the LSC. With deference in the eyes of the LSC, Mrs. Kox had the symbolic power to redefine the LSCs method of principal evaluation in a way that protected her from the teachers' attacks

   Δραματουργικά μέσα και Κοινό // Πρέπει να αναγνωρίζονται από το κοινό τα δραματουργικά μέσα (δες Weber-Bourdieu) Ουαου! ΠΡΟΣΕΧΕ την τοπικότητα της δραματουργίας: αυτό που γοητεύει τους "γραφειοκράτες" δεν γοητεύευ τους δασκάλους

  1. The dispositions acquired in the position occupied imply an adjustment to this position, what Goffman calls the "sense of one's place." It is this sense of one's place which, in interactions, leads people whom we call in French "les gens modestes," "common folks," to keep to their common place, and the others to "keep their distance," to "maintain their rank", and to "not get familiar." These strategies, it should be noted in passing, may be perfectly unconscious and take the form of what is called timidity or arrogance. In effect, social distances are inscribed in bodies or, more precisely, into the relation to the body, to language and to time-so many structural aspects of practice ignored by the subjectivist vision

   ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ /// ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ του επιχειρήματος

  2. One thus forgets that the truth of any interaction is never entirely to be found within the interaction as it avails itself for observation.

   ένα βήμα μετά το loose-couplings του Goffman

  1. Situationally perceptible qual- ifications regarding age, sobriety, language ability, and solvency will have to be satisfied before individuals are allowed to hold them- selves as qualified for servic

   Είσοδος στο πεδίο

  2. formalizations of precedence

   τυποποίηση της (ιεραρχικής) προτεραίοτητας

  3. -in recent times blacks and women have concertedly breached segregated public places, in many cases with lasting con- sequence for access arrangements, but, all in all, without much change in the place of blacks and women in the social structur

   εδώ ίσως κάνει λάθος ή παράλειψη, ίσως ξεκινά από κει αλλά χρειάζεται χρόνο

  4. Etiquette books are full of conceptualizations concerning the courtesies that men owe women in polite society

   ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ για το ενισχυτικό του αλληλεπιδραστικού ΠΕΔΙΟΥ

  5. It is easy enough, then, and even use- ful, to specify in social structural terms who performs a given act of deference or presump- tion to whom. In the study of the interaction order, however, after saying that, one must search out who else does it to whom else, then categorize the doers with a term that covers them all, and similarly with the done to. And one must provide a technically detailed de- scription of the forms involved

   επίσης μεθοδολογικά

  6. In general, then, (and qualifications apart) what one finds, in modem societies at least, is a nonexclusive linkage-a "loose coupling"- between interactional practices and social structures, a collapsing of strata and structures into broader categories, the categories them- selves not corresponding one-to-one to any- thing in the structural world, a gearing as it were of various structures into interactional cogs. Or, if you will, a set of transformation rules, or a membrane selecting how various externally relevant social distinctions will be managed within the interaction

   ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

  7. local envi- ronments can easily be manipulated so as to produce them.

   μεταχείριση των fixed δραματουργικών μέσων (σκηνικά)

  8. when individuals are in one another's immedi- ate presence are well designed to serve as micro-ecological metaphors, summaries and iconic symbols of structural arrangements- whether wanted or not

   αυτό

  9. "contact rituals," namely, perfunctory, brief expressions occurring incidental to everyday action-in passing as it were

   τελετουργίες άμεσης επαφής (contact rituals)

  10. enuated that a periodic celebration is all that we are prepared to commit to them; so what they index is not our social reality but our nostalgia, our bad conscience, and our linger- ing piety in regard to what is no longer binding. (When friends remove to another town, the celebration of chance conjunctions can become the substance of the relationship not its expres- sion.) Furthermore, as Moore and Myerhoff have suggested, the categories of persons that come together in a ceremony (and thus the structures that are involved) may never come together again, ceremonially or otherwise. A one-time intersection of variously impinging interests may be represented, and nothing be- yond that. Certainly celebrative occasions such as this presidential add

   πολύ downplay του τελετουργικού

  11. These embodiments are centered in ceremonies (in turn embedded in celebrative social occasions) and presum- ably allow the participants to affirm their affili- ation and commitment to their collectivities, and revive their ultimate beliefs

   τελετουργίες και ενσωμάτωση, τελετουργίες και επιβεβαίωση της κοινωνικής δομής

  12. Although this arrangement ordinar- ily allows for the surreptitious consolidaton of structural lines, the same arrangement can also serve to loosen them.

   η δραματουργία τόσο ως υποστηρικτική όσο και ως παρακαμπτική της δομικής κυριαρχίας

  13. Third, there are people-processing encoun- ters, encounters in which the "impression" subjects make during the interaction affects their life chances.

   η εντύπωση ως σημαντικότερο στοιχείο ---> δες συνέντευξη για δουλειά

  14. Second, as already implied, there is the ob- vious fact that a great deal of the work of organizations-decision making, the transmis- sion of information, the close coordination of physical tasks-is done face-to-face, requires being done in this way, and is vulnerable to face-to-face effects. Differently put, insofar as agents of social organizations of any scale, from states to households, can be persuaded, cajoled, flattered, intimidated, or otherwise in- fluenced by effects only achievable in face- to-face dealings, then here, too, the interaction order bluntly impinges on macroscopic en- tities

   δραματουργικές προϋποθέσεις πραγματοποίησης δομικών σκοπών (πχ συναντήσεις μεταξύ εργοδότη-συνδικαλιστών)

  15. First, insofar as a complex organization comes to be dependent on particular personnel (typically personnel who have managed to ac- quire governing roles), then the daily sequence of social situations on and off the job-that is, the daily round-in which these personages can be injured or abducted are also situations in which their organizations can suffer

   ρίσκο που αφορά στην προσωπική πραγματοποίηση (πραγματοποίηση από πρόσωπα) γραφειοκρατικών ορισμών

  16. the direct impact of situational effects upon social structure

   άμεση επίδραση της δραματουργίας στη κοινωνική υπερδομή

  17. The doctrine that ground rules inform the interaction order and allow for a traffic of use raises the question of policing, and policing, of course, once again raises political consid- erations

   αστυνόμευση της αλληλεπιδραστικής τάξης

  18. And of course, to accept the con- ventions and norms as given (and to initiate one's action accordingly), is, in effect, to put trust in those about one. Not doing so, one could hardly get on with the business at hand; one could hardly have any- business at hand.

   γιατί η αλληλεπίδραση είναι το μέσο για να κάνεις πράγματα γενικά και συγκεκριμένα, εδώ η κοινωνικοποίηση στην κοινότητα συμφέροντος

  19. Perhaps behind a willingness to accept the way things are ordered is the brutal fact of one's place in the social structure and the real or imagined cost of allowing oneself to be singled out as a malcontent

   κοινωνικοποίηση στην κοινότητα συμφέροντος, όλοι έχουν συμφέρον να συνεχιστεί η αλληλεπίδραση, ακόμη και αν ΚΑΘΑΥΤΗ η αλληλεπίδραση δεν τους συμφέρει -- κυριαρχία - δομικά στοιχεία

  20. convention contract in general (whatever it happens to be), nor personal belief in the ulti- mate value of the particular norms that are involved. Individuals go along with current in- teraction arrangements for a wide variety of reason

   ενάντια στις θεωρίες κοινωνικού συμβολαίου και κοινωνικής συναίνεσης: το μακιαβελικό - καφκικό πρόταγμα του goffman

  21. Note also that individuals who sys- tematically violate the norms of the interaction order may nonetheless be dependent on them most of the time, including some of the time during which they are actively engaged in vio- lation

   όλοι υπηρετούν τον ίδιο θεό, αιρετικοί και ορθόδοξοι (bourdieu)

  22. Yet it appears to me that as an order of activity, the interaction one, more than any other perhaps, is in fact orderly, and that this orderliness is predicated on a large base of shared cognitive presuppositions, if not normative ones, and self-sustained restraint

   Πεδίο με την έννοια του bourdieu: έχει ειδική λογική, κανόνες, οδηγίες, χτίζει προσδοκίες κλπ

  23. a domain of activity-a particular kind of activity

   τομέας/είδος δραστηριότητας, πεδίο ως framed topology (τύπου bourdieu κ simmel;;;;;;;)

  24. world, and the information they have (or haven't) concerning the possession of this in- formation

   relationship=cognitive relation with those present πληροφορίες του καθενός για τις πληροφορίες του άλλου για τον κόσμο και πληροφορίες για την κατοχή αυτών των πληροφοριών

  25. It is plain that each participant enters a social situation carrying an already established biography of prior dealings with the other participants-or at least with participants of their kind; and enters also with a vast array of cultural assumptions presumed to be shared

   έξεις

  26. Roger Barker reminded us with his notion of "behavioral setting," the regulations and expectations that apply to a particular social situation are hardly likely to be generated at the moment there. His phrase, "standing be- havior pattern," speaks to the fact, reasonably enough, that quite similar understandings will apply to a whole class of widely dispersed set- tings, as well as to particular locations across inactive phases. Further, although a particular behavioral setting may extend no further than any social situation which two or more partici- pants generate in its precincts-as in the case of a local bar, a small shop floor, or a domestic kitchen-other arrangements are frequent. Factories, airports, hospitals, and public thor- oughfares are behavioral settings that sustain an interaction order characteristically extend- ing in space and time beyond any single social situation occurring in them

   Ότι δηλαδή οι προσδοκίες χτίζονται δομικά, όχι από τους ανθρώπους μόνο που τις πραγματοποιούν αλλά από τις ίδιες τις δομές/θεσμούς κλπ - δομικά στοιχεία

  27. bodily displays are enacted and in which all bodily displays are read. Thus the warrant for employing the social situation as the basic working unit in the study of the interaction order

   Σιτουασιοναλισμός - situationalism (συνέχεια από προηγ. στήλη)

  28. So there are enablements and risks inherent in co-bodily presence. These contingencies being acute, they are likely everywhere to give rise to techniques of social managemen

   τεχνικές χειρισμού εντυπώσεων και κοινωνικών χειρισμών

  29. our experience of the world has a confrontational characte

   ενισχυτικό του επιχειρήματος ότι οι αλληλεπιδράσεις είναι (και) παιχνίδια κυριαρχίας, ότι η αλληλεπίδραση ως πεδίο είναι τόπος αγώνων κυριαρχίας

  30. our ritual vulnerabilities are also our ritual re- sources

   οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απειλή για το σώμα και τον εαυτό (στην/η φυσική συμπαρουσία), μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως χάρη για το σώμα και τον εαυτό

  31. By definition, we can partici- pate in social situations only if we bring our bodies and their accoutrements along with us, and this equipment is vulnerable by virtue of the instrumentalities that others bring along with their bodies

   έκθεση του σώματος και του εαυτού

  32. The characterization that one individual can make of another by virtue of being able directly to observe and hear that other is organized around two fundamental forms of identification: the categoric kind in- volving placing that other in one or more social categories, and the individual kind, whereby the subject under observation is locked to a uniquely distinguishing identity through ap- pearance, tone of voice, mention of name or other person-differentiating device

   Το 'μάκρο' και το 'μάκρο' ως ισότιμες, σύγχρονες και επίπεδες δυνατότητες

  33. This, in conjunction with their capacity to indicate their own courses of physical action and to rapidly convey reactions to such indications from others, provides the precondition for something crucial: the sus- tained, intimate coordination of action, whether in support of closely collaborative tasks or as a means of accommodating closely adjacent ones.

   Τα προηγούμενα+η ικανότητα κίνησης και αντίδρασης είναι προϋπόθεση του συνεχούς συντονισμού της δράσης είτε υπέρ συμμετοχικών δραστηριοτήτων είτε ως μέσο υποστήριξης σε κοντινές δραστηριότητες

  34. a joint focus of attention, perceive that they do so, and per- ceive this perceiving

   εστίαση, αντίληψη, αντίληψη αντίληψης

  35. Once individuals-for whatever reason- come into one another's immediate presence, a fundamental condition of social life becomes enormously pronounced, namely, its prom- issory, evidential character. It is not only that our appearance and manner provide evi- dence of our statuses and relationships. It is also that the line of our visual regard, the inten- sity of our involvement, and the shape of our initial actions, allow others to glean our im- mediate intent and purpose, and all this whether or not we are engaged in talk with them at the time. Correspondingly, we are con- stantly in a position to facilitate this reveal- ment, or block it, or even misdirect our viewers. The gleaned character of these obser- vations is itself facilitated and complicated by a central process yet to be systematically studied-social ritualization-that is, the stan- dardization of bodily and vocal behavior through socialization, affording such behavior--such gestures, if you will-a spe- cialized communicative function in the stream of behavio

   Προφάνεια, εμφάνιση κ' τρόπος, εντυπώσεις κ διαχείριση των εντυπώσεων, αποκρυστάλλωση κ τελετουργία

  36. fixed specialized equipment, especially equipment designed for use beyond the family circle, could hardly be economic were it not staffed and used by num- bers of persons who come together at fixed times and places to do so-whether they are destined to use this equipment jointly, adja- cently, or sequentiall

   Δραματουργικά μέσα (fixed)

  37. Whatever is distinctive to face-to-face in- teraction is likely to be relatively cir- cumscribed in space and most certainly in time. Furthermore (as distinguished from so- cial roles in the traditional sense), very little by way of a dormant or latent phase is to be found; postponement of an interactional activity that has begun has a relatively massive effect on it, and cannot be much extended without deeply altering what had been happening interaction- ally. For always in the interaction order, the engrossment and involvement of the participants-if only their attention-is crit- ical, and these cognitive states cannot be sus- tained for extended periods of time or much survive forced lapses and interruption. Emo- tion, mood, cognition, bodily orientation, and muscular effort are intrinsically involved, in- troducing an inevitable psychobiological ele- ment. Ease and uneasiness, unselfconscious- ness and wariness are central. Observe, too, that the interaction order catches humans in just that angle of their existence that displays considerable overlap with the social life of other species. It is as unwise to discount the similarity between animal and human greetings as it is to look for the causes of war in genetic predisposition

   Πεδίο

  38. conceptualize these effects, great or small, so that what they share can be extracted and an- alyzed, and so that the forms of social life they derive from can be pieced out and catalogued sociologically, allowing what is intrinsic to in- teractional life to be exposed thereby. In this way one can move from the merely situated to the situational, that is, from what is inci- dentally located in social situations (and could without great change be located outside them), to what could only occur in face-to-face as- semblies

   Επιστημολογικό πρόταγμα για την κίνηση στον σιτουασιοναλισμό

  39. Always of course the fact of social situatedness can be expected to have some consequence, albeit sometimes appar- ently very minor. These consequences have traditionally been treated as "effects," that is, as indicators, expressions or symptoms of so- cial structures such as relationships, informal groups, age grades, gender, ethnic minorities, social classes and the like, with no great con- cern to treat these effects as data in their own terms.

   Εδώ ισχυροποιητικό του επιχειρήματός μου ότι η δραματουργία (και η αλληλεπίδραση) είναι αυτόνομο πεδίο που παράγει από μόνο του αποτελέσματα πέρα, πριν, μετά και πάνω από την εκάστοτε κοινωνική υπερ-δομή.

  40. socially situated

   Σιτουασιοναλισμός (situationalism)

  41. that the contained elements fit to- gether more closely than with elements beyond the order; that exploring relations between orders is critical, a subject matter in its own right, and that such an inquiry presupposes a delineation of the several social orders in the first place; that isolating the interaction order provides a means and a reason to examine di- verse societies comparatively, and our own historicall

   Ουάου! Κοίτα επιστημολογικό υπόβαθρο στον Goffman;! 1) Συνάφεια των στοιχείων του ερευνητικού αντικειμένου - ενότητα 2) σχέση μεταξύ ίδιων αντικειμένων ολότητα 3) ιστορική σχέση - πολλότητα

  42. main as an analytically viable one-a domain which might be titled, for want of any happy name, the interaction order-a domain whose pre- ferred method of study is microanalysi

   Συν για το πεδίο της αλληλεπίδρασης

  43. tions, that is, environments in which two or more individuals are physically in one an- other's response presence

   Αυτό το uniquely μπορεί να είναι κλειδί για την αλληλεπίδραση ως πεδίο

 3. Sep 2020
  1. Drawing on the works of Ervin g Goffman an d Nikla s Luhmann, it is argued thatface-to-face interactions establish realitiessui generis. The y have a life on thei r own, and make demandson thei r own behalf. The y ar e abl e to constitute thei r own boundaries by mean s of an intricate interplayof processes of re ectiv e perception and communication.

   Η αλληλεπίδραση ως πεδίο! Interaction order!

  1. For this reason, teachers (and princi- pals who abide by their expectations) carry on an essentially secretive relationship vis-a-vis parents and the community, try- ing to prevent any event which will give these groups a perma- nent place of authority in the school situation. The emphasis on never admitting mistakes of school personnel to parents is an attempt to prevent these outsiders (who would not be subject to teacher control) from getting any excuse which might justify their intrusion into and possible destruction of the existing authority system

   Η σημασία του παρασκηνίου στις σχέσεις εξουσίας/κυριαρχίας

  2. Άρα οι διδάσκοντες είναι μια συνεργατική ομάδα

  3. Άρα η δραματουργική κυριαρχία (να τους κερδίσει ρε παιδί μου) έχει τόση σημασία, ώστε να υπερβαίνει και τη δομική/διοικητική κυριαρχία, δηλαδή αν δεν έχει τη δραματουργική να μην μπορεί να έχει και τη διοικητική.

  4. The need for recognition of their independent professional authority informs teachers' conceptions of the principal's super- visory role

   Δραματουργία και αναγνώριση, στην έννοια του face (προσώπου) ως δραματουργικό μέσο (;), δηλαδή η αναγνώριση από μια εξουσία (διευθυντής) λειτουργεί ως ενισχυτικό του προσώπου (κοινωνικό κεφάλαιο)

  5. These expectations are especially clear with regard to the teacher's re- lationships with parents and pupils, where the principal is ex- pected to act to uphold the teacher's authority regardless of cir- cumstances.

   Να τους στηρίξει δηλαδή δραματουργικά (ένας άλλος ερμηνευτής ως δραματουργικό μέσο)

  1. 7.2 Ωστόσο στο παράδειγμα η ίδια η παρουσίαση της προσπάθειας λειτουργεί κι ως αναγνώριση, η οποία επειδή είναι σωματική κι επομένως άρρητη συγκεντρώνει εκεί την αναγνώριση χωρίς να χρειαστεί να διακοπή η τελετουργία

  2. 6.4 Μεγάλη δομική κυριαρχία=μεγάλη ευθύνη=μεγάλη σημασία και ορατότητα των δραματουργικών πρακτικών /// να η σημασία των αλληλεπιδράσεων (Collins)

  3. 6.1 Άρα είτε από τον ερμηνευτή (ιερέα) είτε από το κοινό (εκκλησίασμα)

  1. thout symbolic power, when Kox did the same thing she was crucified by the teachers.1

   Άρα το δραματουργικό κεφάλαιο παίζει ρόλο όχι μόνο υποστηρικτικό αλλά και ως όρος δυνατότητας ή ακόμη και μοναδικό κεφάλαιο επί του οποίου στηρίζεται η κυριαρχία

  2. choosing to have Mr. Carrol inform the teachers about the new policy instead of Mrs. Kox, the administration was controlling how the information diffused to the teachers

   Η μία μορφή εξουσίας του Hall (βλ. πιο πάνω)

  3. n changing the copy policy, Mr. Carrol imposes on the teachers' autonomy. As he does so, he engages in considerable interactive work.

   Η δραματουργική εργασία που παράγει συμβολικά αποτελέσματα με πολύ υλικούς σκοπούς και αποτελέσματα!

  4. he deference that Carrol acquired during interactions with the teachers is symbolic power in potential form. In time, Carrol deployed this symbolic power to successfully redefine the school's copy policy, putting a more restrictive policy in the place of a liberal one. W

   ΠΑΡΑ πολύ ενδιαφέρον ---> δραματουργικό κεφάλαιο, που γίνεται συμβολικό που είναι (το συμβολικό κεφάλαιο) αξίωση προς κυριαρχία, γίνεται κυριαρχία ή τέλος πάντων παράγει αποτελέσματα!

  5. tudies have shown that people have a taken for-granted readiness to accept male domi nance (

   Πολύ σημαντικό για το κοινωνικό φύλο

  6. ox had no formal authority over the LSC, but she had enough symbolic power to define this sacrifice as a worthy investment.

   ΝΑ'ΤΟ //// ΑΥΤΟ! έχει τη δύναμη να ορίσει, να νοηματοδοτήσει, και αυτό το κέρδισε ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

  7. rs. Kox's cultural capital works in this institutional context.

   Context, situation ----> τοπικότητα της δραματουργίας //// ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, αυτό που λέει ο Bourdieu (κι ο Weber νομίζω) ότι χρειάζεται να μπορούν οι άνθρωποι να αναγνωρίσουν ένα κεφάλαιο

  8. he Local School Council is receptive to Kox because her tough, demanding style fits the logic of accountability.

   επειδή ή όψη ταιριάζει στην οργανωτική δομή (κατά το 'η έξη ταιριάζει στη λογική του πεδίου')

  9. he "author itarian" cultural style that the teachers resent ed appealed to Stan, and he thought Kox was the best person to "take the lead" as the school navigated accountability reforms

   ΑΥΤΟ! ΤΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ SITUATION ΚΑΙ ΝΟΜΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ (WEBER)

  10. rs. Kox lacks the symbolic power to frame even simple things in ways that induce compliance, which makes it difficult for her to (as she said) "get things done."

   Η δραματουργία που κερδίει σε δομική κυριαρχία (Χαρισματισμός)

  11. ox's commanding style shone through and created an underlying set of signs given off that violated the initial sign about moving the student

   δίνω και αναδίδω // give & give off

  12. ox realized that she had to change her demeanor in order to acquire deference

   ΤΟ impression management ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ ΑΠΛΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ---> Η δραματουργία δεν είναι απλώς ηθοποιία

  13. o understand this struggle, we must con sider the context and audience for these inter actions. Even though Kox's commanding style fits accountability, it does not fit the order that the teachers had negotiated with the prior administrations. A

   (Γενετική) ιστορία των θεσμισμένων αλληλεπιδραστικών πεδίων

  14. argue that symbolic capital (defer ence) is a credit that can be deployed as sym bolic power. Mystified from social interaction and the other forms of capital, symbolic capi tal is symbolic power in its potential form, power which is realized in successful efforts to define actions, situations, and events in ways that induce compliance.

   Μέρος αυτούσιο ε!

  15. cquired through the life course, it is the expressive equipment that we carry into interactions (

   Όψη, δραματουργικά μέσα κλπ

  16. controlling the flow of information and mobi lizing support for various interpretations

   το πρώτο κλασικό, ίσως αφορά και στη διαχείριση εντυπώσεων //// το δεύτερο σαν μπουρντιέ //// Έχουμε εδώ στην ουσία επιρροή πάνω στον ορισμό της κατάστασης: Ο ορισμός της κατάστασης είναι το κεντρικό διακύβευμα της δραματουργικής κυριαρχίας

  17. ontrolling definitions allows one to control interaction, but it is also the symbolic power to change interactions. At stake is not only the maintenance of an order, but also the very power to define the meanings and actions that comprise that order, an impor tant but unnoticed form of control.

   Bourdieu νοηματοδότηση, nominate κλπ

  18. o receive deference, one must exhibit the appropriate demeanor towards others.

   άρα το συμφέρον στην αλληλεπίδραση, η υποταγή σε συγκεκριμένους ορισμούς για την απόκτηση του σεβασμού (κοινωνικοποίηση στην κοινότητα συμφέροντος, συμφέρον στο συμφέρον)

  19. irst, framing occurs through interactions, and should not be examined apart from them. Second, framing is an act of power (Altheide 2002)?it is an effort to define issues in ways that influence people. Third, though frames are powerful to the extent that they amplify, bridge, and trans form meanings, there is a legacy of interac tions that precede framing efforts. I argue that this legacy consists of rituals of deference and demeanor. These interactions are the force behind the frame (and this force is missed if frames are reified from interactions).

   Πολύ σημαντικά, αλλά δεν είναι σαν το δικό μου, είναι στις παρυφές της δικής μου σύλληψης Το κρατάς όμως ε

  20. ukes provides one review of the literature. This lit erature is vast and cannot be fully summarized here. For intrepid efforts see Prus (1999), Clegg (1989), and Hall (1985). Prus provides a good micro sociological critique of this literature and argues that the structural focus in the power literature reifies the concept, supplying it with its "mystique." The challenge is to "envision and study the ways in which human interchange is worked out in the ongoing instances of the here and now"

   Για το κεφάλαιο της lit. review

  21. ymbolic power fits under what Lukes (1974) has called the "third dimension" of power, where control over meanings and definitions provides subtle control over thoughts, desires, and future actions. Lukes (1974) contrasts this "third dimension" to the simple power of decision making (a "one-dimensional" view) and the power of "non-decision making," or "agenda setting" (a "two-dimensional" view).

   Εντάξει, από τον Lukes μπορεί να ξεκινήσει ένα κεφάλαιο lit. review (ότι και καλά το συνεχίζει και το σπάω στα αναλυτικά του κομμάτια Bourdieu-Weber-'ιανά')

  22. y regimes empha size formal authority, I argue that informal symbolic power relations are fundamental to the order of schools. S

   Ρε αυτός έχει κάνει το αρχικό μου ερευνητικό σχέδιο, αλλά σε σχολείο και όχι σε νοσοκομείο!

  23. eference is sym bolic power in potential form: once deference is acquired, it can be deployed as the symbol ic power to frame actions, situations, and events in ways that induce compliance and constitute the social order. Drawing from Bourdieu, I argue that this process is shaped by forms of cultural capital that are linked to larger institutions. Cultural capital is a tool that people use to craft a demeanor that is pre sented in interaction. W

   1) μορφές κεφαλαίου ως αξιώσεις κυριαρχίας 2) όψη (διάφορα στοιχεία) ως ενδείκτες θέσεις 3) το σέβας (deference) ως συγκαλυμμένη/συμβολική κυριαρχία 4) η διαγωγή (demeanor, μέρος της όψης;;;) ως ενδείκτης υψηλής θέσης, άξιας κυριαρχίας 5) ο κυρίαρχος θέτει προσδοκίες και ορίζει κατάσταση

  24. offman provides a virtuoso account of the interaction order sui generis, but declines to develop the notion of power that is implicit in his work.

   ΔΕΝ ΤΟ ΛΕΩ ΜΟΝΟ ΕΓΩ

  25. ourdieu develops a notion of symbolic power (the power to define)

   The power to define --> Η δύναμη να ονοματοδοτείς, να ορίζεις, να αποδίδεις κλπ! Ρε ξαναδές το αυτό: δες πχ στον λόγο του όταν γίνεται επίτιμος του ΕΚΠΑ (Νόστιμον Ήμαρ)

 4. Feb 2019
  1. We may ob­serve, that every work of art, in order lo produce its due effect on the mind, must be surveyed in a certain point of view, and cannot be fully relished by persons, whose situation, real or imaginary, is not conformable to that which is required by lhe performance. An orator addresses himself to a particular audience

   Again, there is a theme of performance and the need to please viewers and audiences.

 5. Jan 2019
  1. n actor and sta

   Alluding to Erving Goffman, humans are actors constantly performing on the stage of life. This begs the question as to whether post-humanism would occupy the "front stage, "back stage," or even "off stage?"

  2. The machine-beings that emerge from these couplings thus demon-strate a different form of identity, on

   Since these machine-beings have some kind of identity, do these beings still feel the obligation to perform their constructed identities? Again brings me back to Goffman.

  1. performativity isactually a contestation of the unexamined habits of mind that grant lan-guage and other forms of representation more power in determining ourontologies than they deserve

   We perform our identity in our mind or in a psychological way before a visual performance in front of or for others.